Branża ma głos - konsultacje nowych przepisów o odpadach

Branża ma głos - konsultacje nowych przepisów o odpadach
Po ostatnich pożarach składowisk Ministerstwo Środowiska zamierza gruntownie przyjrzeć się podmiotom odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami. Przypomnijmy, że od początku roku odnotowano już ponad 70 pożarów na składowiskach. To prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie w 2017 r.

Resort przedstawił projekty rozwiązań, które miałyby stanowić podstawę do walki z nielegalnym składowaniem i pozbywaniem się odpadów. W związku z ekspresowym tempem procedowania zmian legislacyjnych, organizacje branżowe z uwagą przyglądają się temu projektowi.

„Polski Recykling” - stowarzyszenie reprezentujące interes branży przed organami państwowymi, zwraca się z apelem do przedsiębiorców o wzięcie aktywnego udziału w procesie legislacji i składanie swoich uwag do proponowanych rozwiązań. Poniżej publikujemy treść tego apelu:

W związku z nadzwyczajną sytuacją w branży odpadowej i licznymi pożarami odpadów, Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zmian legislacyjnych dotyczących głównie inspekcji środowiska.
Mając na uwadze fakt, że zmiany i obostrzenia dotkną również zakładów recyklingu, Stowarzyszenie „Polski Recykling” zostało zaproszone do udziału w konsultacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami, jak również do ścisłej współpracy w celu poprawy legislacji w tym zakresie. Modyfikacje proponowane przez SPR, zakładają, m.in.:
 • Możliwość wykonywania kontroli krzyżowych bez względu na obszar województwa;
 • Wprowadzenie możliwości kontroli w systemie całodobowym;
 • Możliwość kontroli interwencyjnych bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia;
 • Rozszerzenie uprawnień inspektorów IOŚ podczas wykonywania kontroli oraz umożliwienie prowadzenia czynności rozpoznawczych z wykorzystaniem m.in. dronów, rejestratorów obrazu oraz dźwięku;
 • Zapewnienie inspektorom IOŚ pomocy innych organów kontroli lub Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych;
 • Działanie edukacyjne z zakresu korzystania ze środowiska innych organów i instytucji oraz przedsiębiorców;
 • Zwiększenie wysokości sankcji karnych;
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska wystosowanie wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji;
 • WIOŚ może w trakcie kontroli wydać decyzję wstrzymania z rygorem natychmiastowej wykonalności:
  - Działalności stwarzającej zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska.
  - Oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska.
Link do proponowanych zmian legislacyjnych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312418/12514832/12514833/dokument344633.pdf

Wszyscy zainteresowani zmianami proszenie są o przesyłanie swoich uwag do projektu, w terminie do 12 czerwca na adres: sekretariat@polskirecykling.org

Szymon Dziak - Czekan