Branża tworzyw sztucznych obradowała w Warszawie

Branża tworzyw sztucznych… W dn. 21-22 maja w warszawskim hotelu Hilton odbywały się doroczne obrady stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych EuPC, połączone ze wspólną konferencją EuPC i stowarzyszenia PlasticsEurope. W dwudniowy spotkaniu wzięło udział ponad 130 przedstawicieli najważniejszych europejskich przedsiębiorstw działających w branży tworzyw sztucznych.

Oprócz odbywających się za zamkniętymi drzwiami obrad, uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w prezentacjach otwartych. Ich tematem naczelnym była konkurencyjność europejskiej branży tworzyw sztucznych oraz odpowiedź na pytanie: co należałoby zmienić w celu poprawy sytuacji? Ważnym tematem przewijającym się w czasie dwudniowego spotkania była kwestia aktualnej sytuacji w branży polimerów, a zwłaszcza ostatnich braków surowcowych w związku z force majeure ogłaszanymi przez czołowych producentów polimerów w Europie.

Pierwszego dnia spotkania obrady odbywały się równolegle w dwóch sekcjach - budowlanej i opakowaniowej. Zwłaszcza druga z nich przyciągnęła dużą uwagę uczestników - zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Bjørna Hoema dotycząca przyszłości tzw. jednorazówek, zaś ożywione dyskusje wywołało wystąpienie Piotra Barczaka (EEB) dotyczące przyszłości gospodarki cyrkularnej oraz Mike'a Baxtera, poświęcone palącym kwestiom związanym z praktyką zagospodarowania odpadów w Europie.
Podczas piątkowej konferencji plenarnej, w której wraz z przedstawicielami EuPC udział wzięli także przedstawiciele producentów tworzyw, prezentacje dotyczące sytuacji w branży zaprezentowali: Michael Kundel, prezydent European Plastics Converters, Patrick Thomas, prezydent PlasticsEurope, Taduesz Nowicki, prezydent Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Helena Huovinen, prezydent PlasticsEurope Polska oraz Bogusław Sonik, europoseł w poprzedniej kadencji.

Bjørn Hoem


Według Michaela Kundela przed przetwórcami tworzyw stoi pięć głównych wyzwań, związanych z surowcami i energią, inwestycjami w UE, wykształceniem odpowiedniej kadry, zagospodarowaniem odpadów oraz regulacjami prawnymi. Odpowiedzią na owe wyzwania są rekomendacje EuPC dla branży: zwiększenie konkurencyjności kosztowej w zakresie surowców i energii, promocja edukacji, inwestycje w innowacje, zharmonizowanie regulacji oraz pełniejsze włączenie branży tworzyw do promocji zrównoważonego rozwoju. Obiecujący w tym względzie wydaje się plan szefa KE, Junckera, który zakłada połączenie inwestycji, reform strukturalnych i odpowiedzialnej polityki fiskalnej.

David Vink i Patrick Thomas


Patrick Thomas potwierdził w swoim wystąpieniu wolę wspólnego działania całej branży na rzecz rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, wyliczając szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych przez EuPC i PlasticsEurope. Zwrócił uwagę, że podejmowaniu tych działań przyświeca jeden cel - rozwój branży tworzyw.

Tadeusz Nowicki


Tadeusz Nowicki zauważył, że konferencja EuPC nie bez przyczyny odbywa się w Warszawie - stolicy kraju, który w ostatnich latach jest doskonałym przykładem sukcesu branży tworzyw sztucznych. Przedstawiając branżę przetwórstwa tworzyw, Nowicki zwrócił uwagę, iż słabym ogniwem łańcucha wartości jest w Polsce zagospodarowanie odpadów, tj. ich spalanie bądź recykling. Tadeusz Nowicki zwrócił uwagę na tzw. fenomen folii stretch w Polsce, której produkcja w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wrosła o 500 proc.

Przedstawiając branżę producentów polimerów w Polsce, Helena Huovinen zaprezentowała pozycję polskich producentów na tle europejskiej i światowej branży tworzyw - branża tworzyw i gumy rośnie w Polsce w tempie 7,1 proc., obroty wynoszą 15,6 mld euro obrotów, a łącznie w 7680 firmach pracuje 143 360 osób. Jak podkreślała prezydent PlasticsEurope Polska, nasz kraj osiąga znakomite rezultaty w zakresie rozwoju branży tworzyw sztucznych, nie tylko na tle Europy, lecz także w skali globalnej. Niestety, Polska zajmuje wciąż niską pozycję w europejskim rankingu państw pod względem recyklingu i odzysku energii.


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum