Branża tworzyw sztucznych obradowała w Warszawie

Bogusław Sonik zaprezentował Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, tzw. plan Junckera. Omawiając nową strategię unijną, Sonik wspomniał poprzednie działania UE na rzecz rozwoju przemysłu, zwłaszcza podejmowane w momencie kryzysu. W obecnym planie unijnym przeznaczone będą ogromne środki na projekty inwestycyjne, przy czym projekty, które znajdą się na liście, powinny być skierowane do tych miejsc, w których są najbardziej potrzebne; powinny także posiadać potencjał do przyciągania innych projektów. Środki z funduszu mają być inwestowane w infrastrukturę informatyczną, transportową, kształcenie, badania i rozwój, energia ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie firm z sektora MŚP.

Z kolei Brigitte Dero, dyrektor zarządzająca programu VinylPlus, przedstawiła postępy w realizacji inicjatywy zmierzającej do uczynienia PVC materiałem w pełni bezpiecznym i spełniającym założenia gospodarki cyrkularnej. Jak stwierdziła prelegentka, ważnym krokiem zmierzającym do zaprezentowania polichlorku winyli w sprzyjającym świetle były igrzyska olimpijskie w Londynie (2012).

W kończącej konferencję debacie wziął udział Paul Booth (SABIC), Tom Crotty (Ineos), Michael Kundel (Renolit), Frederic Midy (Aliaxis) oraz Patrick Thomas (Bayer MaterialScience). Dyskusja rozpoczęła się pytaniem o możliwość wykorzystania gazu łupkowego w Europie. Tom Crotty oraz Paul Booth wyrazili przekonanie, że na Starym Kontynencie można powtórzyć amerykański sukces, przy czym konieczne jest uzyskania wsparcia dla tych zamierzeń. Z kolei Tadeusz Nowicki podczas debaty omówił problem zmian w zakresie opakowań do żywności. Jego zdaniem dominującą i niepokojącą tendencją jest wymaganie rynku w zakresie coraz silniejszego ograniczania cen. Kolejnym tematem były innowacje w zakresie nowych polimerów i korzyści wynikających z wprowadzania nowych tworzyw. Patrick Thomas zaprezentował postępy w zakresie wykorzystania CO2 do produkcji polimerów. Zdaniem Thomasa w ciągu najbliższej dekady z pewnością będziemy mogli zobaczyć wiele nowych wynalazków, m.in. w zakresie katalizy. Frederic Midy wypowiedział się na temat roli polimerów w budownictwie. Odpowiadając na kolejne pytanie, dotyczące REACH i negatywnego wpływu regulacji na branżę tworzyw sztucznych, Paul Booth zwrócił uwagę, iż koszty wdrażania regulacji dla dużych koncernów i małych firm jest zupełnie inny. Booth pozytywnie ocenił znaczenie REACH, stwierdzając, że wdrożenie regulacji ma m.in. znaczenie marketingowe. Jednak Booth stwierdził, iż pomysł rejestracji polimerów jest błędny. Michael Kundel odniósł się do pytania o koszty energii w Europie, stwierdzając, iż wysokie podatki energetyczne (np. w Niemczech) nie sprzyjają rozwojowi, bowiem przyczyniają się do ograniczenia środków, które można by przeznaczyć na inwestycje. Podczas debaty powrócił również temat jednorazówek. Tom Crotty zwrócił uwagę, iż ograniczenie zużycia środkami prawnymi jest pomysłem błędnym, gdyż zbyt uproszczonym. Crotty stwierdził, iż najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie mechanizmów rynkowych, natomiast zakazy są niebezpieczne, gdyż mogą być rozszerzane na kolejne grupy produktów.


Podsumowując debatę i całą konferencję prezydenci PlasticsEurope i European Plastics Converters wyrazili ponownie przekonanie, iż warunkiem koniecznym wzrostu branży jest wspólne działanie producentów i przetwórców tworzyw polimerowych.