Branża tworzyw sztucznych w Europie wciąż odczuwa skutki kryzysu

Branża tworzyw sztucznych… Stowarzyszenie PlasticsEurope opublikowało dane krótko- i długoterminowe dotyczące unijnej produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji maszyn na rzecz sektora.

W perspektywie długoterminowej (1992-2011) zauważalny jest silny wzrost produkcji tworzyw w formie podstawowej oraz wyrobów z tworzyw w latach 90. oraz mniej dynamiczny rozwój w latach 2000-2005. Natomiast w branży maszynowej wzrost w perspektywie długoterminowej podlegał silniejszym fluktuacjom. We wszystkich trzech segmentach lata 2006-2007 również odznaczały się wzrostem, ale już w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku mocno dały się odczuć skutki kryzysu. Pokryzysowe odbicie rozpoczęło się w połowie 2009 roku i trwało do początku 2011 roku. Od pierwszego kwartału 2011 roku ponownie zauważalna była tendencja zniżkowa.

W 2012 roku wielkość produkcji tworzyw sztucznych obniżyła się w drugim kwartale, po czym wzrosła nieznacznie w drugiej połowie roku. W segmencie wyrobów z tworzyw sztucznych wielkość produkcji pod koniec roku zmalała w stosunku do poziomu z początku roku. Producenci maszyn zanotowali dwa znaczące spadki w pierwszym i trzecim kwartale roku, choć całkowita wielkość produkcji utrzymywała się na dość wysokim poziomie.

W ubiegłym roku jedynie produkcja maszyn utrzymywała się na poziomie wyższym aniżeli w roku 2010, produkcja tworzyw i wyrobów z tworzyw osiągnęła poziom około 95 proc. w stosunku do roku 2010. Jednocześnie wyniki są gorsze niż w szczytowym okresie prosperity w 2007 roku - obecna wielkość produkcji we wszystkich trzech działach odpowiada poziomowi z drugiej połowy lat 90.

Raport zawiera także dane dotyczące gałęzi gospodarki powiązanych z branżą tworzyw sztucznych. Produkcja na rzecz sektora motoryzacyjnego mocno wzrastała w latach 2009-2010, stabilny wzrost był też zauważalny w roku 2011. Tymczasem w 2012 roku odnotowano spadek produkcji. Wśród odbiorców branży spadek odnotowało również między innymi budownictwo. Natomiast bardzo stabilnie wyglądała produkcja dla mniej dotkniętej przez kryzys branży spożywczej.

WykresCzytaj więcej:
Analiza 291
Rynek 882