Braskem testuje nową technologię produkcji etylenu

Braskem testuje nową technologię… Brazylijski producent tworzyw termoplastycznych nawiązał współpracę z firmą Siluria Technologies (USA) w wykorzystania technologii bezpośredniego przetwarzania metanu zawartego w gazie ziemnym do etylenu, surowca używanego szeroko w przemyśle petrochemicznym.

Technologia oksydacyjnego sprzężenia metanu (OCM), będąca własnością firmy Siluria, posiada potencjał do wdrożenia jej w wielu segmentach przemysłu. Między innymi także w zastosowaniach petrochemicznych, gdzie umożliwiałaby wyeliminowanie ekstrakcji etylenu w procesie krakingu. W chwili obecnej obie zainteresowane spółki przeprowadzą wspólne studium wykonalności i oceny możliwości komercyjnego wdrożenia technologii w kompleksach petrochemicznych Braskemu.

Porozumienie przewiduje uzyskanie przez Braskem licencji na wykorzystanie technologii firmy Siluria oraz kupno etylenu wyprodukowanego przez przyszłe fabryki kontrahenta. Umowa przewiduje także prawa własności dla Silurii w przyszłych komercyjnych projektach Braskemu, wykorzystujących technologię OCM. Ponadto w jednym ze swoich zakładów w USA Braskem uruchomi do końca br. instalację pokazową technologii OCM.

Czytaj więcej: