Butelki PET zbierane coraz skuteczniej

Butelki PET zbierane coraz skuteczniej
W Europie w 2011 r. zebrano 1,59 mln ton opakowań PET. Taką informację ogłosiły dwie branżowe organizacje, Petcore oraz EuPR.

W porównaniu z 2010 r. zbiórka opakowań PET wzrosła w całej Europie o 9,4 proc., czyli 140 tys. ton. W 27 krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii wzrost jest natomiast na stabilnym poziomie 2 proc. Zbiórka objęła rekordową ilość 51 proc. butelek PET wprowadzonych w ubiegłym roku na rynek. Tylko trzy państwa miały niższy poziom zbiórki niż 22,5 proc. wyznaczone w dyrektywie opakowaniowej. Wynik w okolicach 70 proc. zanotowała blisko jedna trzecia unijnych państw. Liderami w tej klasyfikacji były Szwajcaria, Niemcy, Szwecja i Dania, gdzie na wysypiska trafia minimalna ilość opakowań PET. Można powiedzieć, że państwa te wręcz zakończyły realizację strategii odwrotu od składowania tego rodzaju śmieci na wysypiskach.

Ponad połowa zebranego tworzywa PET została powtórnie wykorzystana przy produkcji nowych opakowań. Trzeci rok z rzędu spadł eksport zebranego PET na Daleki Wschód.