CDP uznaje Lanxess za światowego lidera w dziedzinie ochrony klimatu

CDP uznaje Lanxess za światowego…

Wysiłki Lanxess w walce ze zmianami klimatu ponownie doceniła międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu CDP. W ramach ostatniej oceny koncern z branży chemii specjalistycznej po raz kolejny znalazł się na ''liście klimatycznej A'' jako jeden z 270 podmiotów z całego świata, co plasuje go w pierwszych 5 proc. spośród około 5800 przedsiębiorstw ocenianych przez CDP.

Ocena ''A'' przyznawana jest organizacjom, które w szczególnie przejrzysty i kompleksowy sposób informują o swoich działaniach na rzecz ochrony klimatu i realizują odpowiednie projekty. Lanxess uwzględniono na ''liście A'' już po raz czwarty. Koncern od 2012 roku przekazuje CDP dane odnoszące się do ochrony klimatu.

- Ochrona klimatu jest centralnym elementem strategii korporacyjnej Lanxess - akcentuje Hubert Fink, członek zarządu Lanxess AG. - Podkreślamy to poprzez ambitny cel, aby do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Przyznanie nam przez CDP tytułu lidera w dziedzinie ochrony klimatu po raz kolejny dowodzi, że jesteśmy na dobrej drodze.

Niedawno koncern Lanxess ponownie znalazł się w europejskich i światowych rankingach Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) - m.in. dzięki bardzo dobrym wynikom w dziedzinie strategii klimatycznej. Producent specjalistycznych środków chemicznych, podobnie jak w ubiegłym roku, znalazł się na szczycie listy DJSI Europe w kategorii ''Chemicals'' i awansował na drugie miejsce w DJSI World. - Cieszymy się, że nasze zaangażowanie na rzecz umocnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu spotkało się z tak powszechnym uznaniem - mówi Fink.

Neutralność klimatyczna do 2040

W mijającym roku Lanxess jeszcze silniej skoncentrował swoją działalność na zrównoważonym rozwoju - najważniejszymi zagadnieniami były ochrona klimatu i efektywność energetyczna. Do 2040 roku producent specjalistycznych środków chemicznych planuje osiągnąć neutralność klimatyczną i wyeliminować emisje gazów cieplarnianych. W 2019 roku Lanxess wyemitował 3,06 mln ton ekwiwalentu CO2 - o około 150 000 ton mniej niż w roku poprzednim.

Większy nacisk na zrównoważoną gospodarkę wodną

Lanxess zwiększył również swoje zaangażowanie w dziedzinie gospodarki wodnej i po raz pierwszy przekazał odpowiednie dane do CDP. Podczas pierwszej kwalifikacji koncern z branży chemii specjalistycznej otrzymał ocenę ''B''.

Ostatnio Lanxess wyznaczył sobie ponadto konkretne cele w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach ''Water Stewardship Program'' Grupa będzie początkowo wzmacniać zrównoważoną gospodarkę wodną poprzez realizację konkretnych projektów lokalnych w czterech zakładach na obszarach o największych deficytach wody. Celem jest zmniejszenie bezwzględnego poboru wody w tych zakładach o 15 proc. do 2023 roku. Doświadczenie zdobyte w ramach tych projektów powinno przyczynić się do dalszej poprawy w zakresie gospodarki wodnej na całym świecie.

CDP: Największa przejrzystość w zakresie danych korporacyjnych dotyczących środowiska naturalnego

Celem CDP, niezależnej organizacji non profit, jest zapewnienie ogólnoświatowej przejrzystości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarki wodnej i leśnej. W 2020 roku swoje dane przekazało ponad 9600 firm. Czyni to platformę danych CDP jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł informacji o środowisku naturalnym na świecie.

Projekt cieszy się obecnie poparciem ponad 515 inwestorów na całym świecie zarządza­jących aktywami o łącznej wartości około 106 bilionów dolarów.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska