Cadmould 3D-F w polskiej wersji językowej

Cadmould 3D-F w polskiej wersji…
Program Cadmould 3D-F to pierwszy program do symulacji procesu wtrysku w języku polskim. Oprogramowanie zostało stworzone przez niemiecka firmę Simcon. Cadmould to narzędzie stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z wykonywaniem coraz bardziej skomplikowanych form wtryskowych.

Program służy do symulacji procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych i gumy przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.

Komputerowe symulacje oparte na metodzie elementów skończonych (MES) przyjęły się w przemyśle i w nauce na całym świecie jako podstawowe narzędzie do rozwiązywania różnorodnych problemów techniki. Umożliwiają one poznanie zachowania się produktu już we wczesnej fazie jego projektowania. Prowadzi to do skrócenia okresu wdrożenia wyrobu do produkcji, uniknięcia budowy wielu kosztownych prototypów jak również zwiększenia konkurencyjności produktu na rynku.

Program pomaga konstruktorom i technologom przy projektowaniu form wtryskowych oraz wyprasek. Posiada możliwość czystego wtrysku jak i wtrysku z gazem, wtrysku RIM (Reaction Injection Molding), LSR (Liquid Silicon Rubber). Ponadto pozwala też na wyeliminowanie takich mankamentów jak m.in.: krótki wtrysk, pęcherze powietrza, przypalanie, jamy skurczowe, nierównomierne rozprowadzanie tworzywa, linie łączenia strug, przeładowanie gniazda formy, niepełne wypełnienie, skurcz/wypaczenie, zwichrowanie, nierównomierne chłodzenie.

Program w łatwy sposób pomaga dobrać punkty wtrysku oraz zaprojektować odpowiedni układ wtryskowy oraz układ chłodzenia. Umożliwia też dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, parametrów wtrysku oraz pomaga zmodyfikować geometrię danej wypraski, tak aby osiągnąć najlepszy efekt. Symulacja umożliwia wyeliminowanie wad wyrobu mogących powstać wskutek wystąpienia m.in. pułapek powietrznych, łączenia linii frontu tworzywa, skurczu, wypaczenia i innych. Prawidłowe zaprojektowanie całego procesu wtrysku umożliwi również skrócenie czasu cyklu, zoptymalizowanie parametrów pod posiadany park wtryskarek, oszczędności materiału oraz rozwiązanie wszelkich problemów już na etapie symulacji zamiast produkcji

Program ma budowę modułową, to oznacza, że może być rozbudowany o kolejne moduły.

Program w polskiej wersji językowej jest swoistą nowością. Został przygotowany kilka miesięcy temu przez firmę Wadim Plast, co uprościło i uczyniło bardziej dostępnym korzystanie z Cadmould 3D-F. Została ona nawet za to osiągnięcie wyróżniona na targach Plastpol 2008.
Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08