Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył kilkanaście dni temu Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Tym samym zaczęło ono działać pełną parą. I dobrze, bo to jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków badawczych.

Budowa i wyposażenie Centrum kosztowały ok. 23 mln zł. Dzięki temu powstała jednostka naukowo-badawcza, która zajmie się m.in. projektowaniem nowoczesnych i ekologicznych opakowań. Już dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny dysponuje patentami, które mogą być wykorzystywane w przemyśle. Tym samym zaś Centrum otwiera się na współpracę na zasadzie partnerstwa, które ułatwi przeniesienie naukowej wiedzy oraz know – how na konkretne opracowania technologiczne w firmach działających na polskim rynku opakowaniowym.

Droga do powstania placówki w obecnym kształcie długa. Wpierw w 2002 r. na szczecińskiej uczelni powołano Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów. Potem w 2008 r. utworzono konsorcjum do budowy i wyposażenia CBIMO. Konsorcjum to składało się z uniwersytetu oraz dwóch firm: Fleisch Mannschaft Polska oraz Hersty, która produkuje opakowania z tektury i tworzyw. Wreszcie w ubiegłym roku decyzją rektora doszło do przekształcenia ZOiB w Centrum.


Pewną ciekawostką jest fakt, że siedzibą Centrum stał się gruntownie wyremontowany obiekt, w którym za czasów rządów komunistycznych Armia Czerwona naprawiała transportery opancerzone. Tak więc gmach będący dawniej symbolem zniewolenia może stać się teraz po latach symbolem innowacyjności w przemyśle.

Już teraz w budynku Centrum mieści się niemała ilość specjalistycznych laboratoriów, np. pracowni mikrobiologicznych. Ponadto aparatura i urządzenia zgromadzone w CBIMO umożliwiają producentom opakowań testowanie stosowanych przez nich materiałów, wprowadzenie zmian i wypuszczenie serii próbnych w skali zbliżonej do przemysłowej. Oznacza to, że można już otrzymywać gotowe opakowania i materiały opakowaniowe, co jest szczególnie pomocne w przypadku weryfikowania możliwości uruchomienia produkcji na maszynach posiadanych przez firmy produkcyjne i to bez konieczności ponoszenia przez nie dodatkowych inwestycji. Mówiąc o sprzęcie warto np. dodać, że niedawno odbyła się instalacja i rozruch urządzenia do powlekania. Urządzenie daje możliwość powlekania materiałów w postaci papieru, tektury oraz folii za pomocą typowych technik stosowanych w procesach przemysłowych.