Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Jednym z ważniejszych projektów realizowanych już przez szczecińską jednostkę jest doprowadzenie do ponownego wykorzystania materiałów, które nie ulegają rozkładowi i są w tej chwili używane do pakowania żywności. Trafiają one na wysypiska, a to marnotrawstwo, któremu Centrum chce zaradzić. Dlatego opracowuje materiały do produkcji opakowań o wskazanych właściwościach i jednocześnie przyjaznych środowisku.

Jak zapowiadają władze jednostki w celu podniesienia konkurencyjności oferty badawczej do końca tego roku dziesięć wybranych metod badawczych uzyska miano badań akredytowanych.

Rdzeń zainteresowania Centrum ma się skupiać na opakowaniach proekologicznych surowców bioodnawialnych i biodegradowalnych. Ponieważ jednak tego typu materiały, oprócz swego ekologicznego charakteru, często mają też gorsze właściwości mechaniczne lub barierowe od opakowań np. z typowych tworzyw, to wyzwaniem dla Centrum będzie znalezienie metod poprawiających wspomniane cechy. Stąd spora uwaga poświęcana innowacyjnym materiałom opakowaniowych.

Do takich innowacyjnych i ekologicznych materiałów opakowaniowych o największych możliwościach wdrożeniowych pracownicy CBMIO zaliczają przede wszystkim naturalną celulozę oraz polikwasy mlekowy. Główną zaleta PLA ma być łatwa możliwość formowania opakowań foliowych i sztywnych w procesie tłoczenia oraz wtrysku przy jednoczesnym zachowaniu łatwości zadruku. Są to materiały o bardzo dobrych cechach konsumenckich z możliwością formowania folii wielowarstwowych. Do wad należy natomiast wysoka cena w porównaniu z tworzywami ropopochodnymi, niska temperatura płynięcia przy wysokiej temperaturze zeszklenia, niska podatność na odkształcenia.

Innym ciekawym unaocznieniem aktywności badawczo - wdrożeniowej prowadzonej w Centrum są prace nad wodnymi układami dyspersyjnymi do modyfikowania opakowań celulozowych i foliowych w celu poprawy ich właściwości barierowych. Są to wieloskładnikowe dyspersje przeznaczone do powlekania materiałów celulozowych. Nanoszenie na powierzchnię materiałów celulozowych dyspersji złożonej z komponentów o odmiennych właściwościach umożliwia otrzymanie powłok zapewniających wielokierunkową poprawę właściwości funkcjonalnych surowca.

Biopolimery odnawialne lub ich chemiczne pochodne pełnią rolę nośnika powłok oraz stanowią barierę dla tłuszczów. Przeprowadzone już w Centrum badania właściwości oraz testy formowania opakowań potwierdziły możliwość stosowania takich materiałów do przechowywania wybranych produktów żywnościowych.

Jeszcze jeden rodzaj działalności placówki to poszukiwanie mikrokapsuł, w których będzie można umieścić lekarstwa. Zażyte w tej formie mają być znacznie skuteczniejsze od np. tabletek.