Centrum badawcze dla branży gumy

Klientami mieszczącego się na terenie Chempark Leverkusen Centrum są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży gumowej, które zlecają zespołowi prowadzonemu przez prof. Wranę produkcję i badania próbek materiałów. Sprzęt, jakim zespół dysponuje w laboratorium, jest imponujący. W skład zaplecza sprzętowego wchodzi szereg mieszalników do produkcji mieszanek testowych na skalę laboratoryjną (85 mililitrów) i techniczną (90 litrów), a także formy i wytłaczarki do ciśnieniowego wytłaczania próbek. Możliwe jest także przeprowadzenie procesu wulkanizacji urządzeniem reologicznym MDR lub urządzeniem do analizy gumy (RPA). W zasobach laboratorium znajdują się również substancje chemiczne do produkcji mieszanek.

Do bardziej złożonych metod stosowanych przez Laboratorium w badaniach polimerów należy tworzenie krzywych głównych na potrzeby charakterystyki dynamiki próbek gumy - i to w okresie nawet dwóch stuleci. Umożliwia to uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących np. rozkładu masy cząsteczkowej, struktury rozgałęzienia i gęstości usieciowania polimeru. Tę ostatnią właściwość można w Leverkusen oceniać także poprzez obserwację nieliniowego naprężenia i wydłużenia substancji wulkanizacyjnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych procesów modelowania. Dzięki pomiarom np. charakterystyki amplitudowej dynamicznych współczynników sprężystości poprzecznej i elastyczności fizycy w koncernie Lanxess mogą przeprowadzać oceny charakteru interakcji wypełniacz-wypełniacz i wypełniacz-polimer w gumie, co pozostaje w związku z m.in. rozkładem wypełniacza w formie.

Wszystkie etapy przygotowawcze i pomiarowe można śledzić w Internecie za pośrednictwem zaawansowanego systemu zarządzania informacją laboratoryjną. Ścisła współpraca poszczególnych oddziałów pionu Innowacji i Technologii umożliwia produkcję próbek materiałów np. w Chinach, a następnie ich badanie w Leverkusen i odwrotnie - wszędzie tam, gdzie są dostępne odpowiednie środki. W ten sposób zlecenia realizowane są szybko. Eksperci koncernu Lanxess pomagają ponadto klientom przy ocenie i interpretacji wyników oraz przy dalszych celowych pracach rozwojowych w oparciu o bieżące ustalenia naukowe.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161 Badania 136

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A