Ceny kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych

Ceny kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych
Poziom cen na rynku kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych w ostatnich miesiącach mocno ewaluował.

Analizując poziom cen kaprolaktamu, widać, że w połowie maja tego roku spotowe ceny kaprolaktamu w Azji Północno -Wschodniej osiągały poziom 2720-2760 USD za tonę. Miesiąc później notowania cen tego surowca oscylowały już w granicach 2500-2560 USD za tonę (2025-2 074 EUR/t). Następnie spadły do 2400 USD/t. Fluktuację cen kaprolaktamu na rynkach azjatyckich tłumaczy się intensywną wyprzedażą zapasów, prowadzoną przez azjatyckich dostawców.

W pierwszej połowie roku nastąpiła też powolna odbudowa popytu na europejskim rynku kaprolaktamu. Stopniowo rosnące zapotrzebowanie na kaprolaktam ciekły w Europie spowodowane było poprawą sytuacji na rynkach włókienniczym oraz tworzyw sztucznych, natomiast na utrzymanie tendencji wzrostu cen wpłynęły mocno ograniczone zapasy produktu na rynku europejskim przy obserwowanym wzroście popytu na kaprolaktam.

Jeśli chodzi natomiast o globalny rynek tworzyw konstrukcyjnych to z całą pewnością zmieniła się sytuacja na europejskim rynku konstrukcyjnych tworzyw termoplastycznych.

W drugim kwartale roku, indeks cen tej grupy polimerów wzrósł o 11,5 proc., przy wzroście o 6 proc. w pierwszym kwartale 2010 roku. Z powodu ograniczeń w podaży, ceny tych tworzyw wzrosły w drugim kwartale roku o ponad 17 proc. W tej chwili nadal obowiązującym trendem jest oczekiwana kontynuacja wzrostów, choć w nieco wolniejszym tempie. Popyt na poliamid 6 w Europie w pierwszym półroczu 2010 r. pozostał na stabilnym poziomie. Europejski sektor samochodowy wykazał rosnącą aktywność. Producenci auto-komponentów informowali, że poziom ich produkcji był wyższy niż w 2009 roku, choć nadal poniżej poziomów z 2008 r. Od początku 2010 roku wzrosły także ceny rynkowe poliamidu do ok. 330 EUR/t. niedobory dostaw kaprolaktamu wpłynęły bowiem na ograniczenie produkcji poliamidu w Europie.

Czytaj więcej: Ceny tworzyw 38 Rynek 831