Ceny produktów przemysłu chemicznego idą w górę

Ceny produktów przemysłu chemicznego idą w górę
Firmy branży chemicznej skarżą się na utrzymujący się wzrost cen energii i surowców ropy naftowej. Jest to przede wszystkim efekt obaw o możliwość rychłego rozpoczęcia działań zbrojnych w Iraku. Niestety oznacza to skok cen także dla branży tworzyw sztucznych. Eastman Chemical, Dow i Ticona już ogłosili wzrost cen od 1 kwietnia.

Eastman Chemical zwiększa ceny żywic poliestrowych, wzrastają także ceny rozpuszczalników i produktów kwasu octowego. Od 1 kwietnia Eastman Chemical podnosi także ceny plastyfikatorów (zmiękczaczy) dodawanych do polimerów w celu ułatwienia przetwórstwa lub zwiększenia elastyczności i wiązkości. Plastyfikatory są używane w produktach branży medycznej, posadzkach polimerowych, izolacjach przewodów, wężach ogrodowych i innych produktach.

Również Dow ogłosił podniesienie cen swoich półproduktów organicznych oraz rozpuszczalników.

Ticona podnosi ceny acetalu i poliestrów termoplastycznych.

Czytaj więcej: Ceny tworzyw 38