Certyfikat BRC/IoP dla firmy Linpac Plastics Pontivy

Certyfikat BRC/IoP dla firmy Linpac Plastics Pontivy
LINPAC Plastics Pontivy, pierwsze francuskie przedsiębiorstwo branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, które już w roku 1990 uzyskało certyfikat jakości, jest obecnie pierwszym we Francji producentem folii, posiadającym certyfikat higieny produkcji zgodny ze standardem BRC/IoP. Z wyprzedzeniem więc spełnia prawdopodobny przyszły wymóg w zakresie opakowań spożywczych.

Certyfikat ten, wydawany przez upoważnioną i niezależną instytucję, zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa i zaświadcza o poważnym podejściu przedsiębiorstwa do kwestii związanych z higieną. Daje im pewność, że wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa oraz działania mające na celu zapewnienie higieny podczas całego procesu produkcji, składowania i operacji logistycznych w przedsiębiorstwie odpowiadają najsurowszym wymogom dystrybucji w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wybór standardu odniesienia

W związku z brakiem międzynarodowych norm w tym zakresie, wybór padł na standard BRC/IoP (British Retail Consortium / Institute of Packaging), opracowany przez wielkie brytyjskie sieci super i hipermarketów przy współpracy z przedsiębiorstwami branży opakowań, ponieważ są one najbliżej związane z wymogami klienteli przedsiębiorstwa. Audyt przeprowadziło francuskie Krajowe Laboratorium Metrologii i Badań L.N.E., znane na arenie międzynarodowej ze swych kompetencji w dziedzinie opakowań i będące pierwszą francuską instytucją akredytowaną przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service) w zakresie tego rodzaju certyfikacji.

Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, audytor kontrolował je w lutym przez dwa dni. Następnie, w lipcu, certyfikat ten został potwierdzony w wyniku audytu monitoringowego.

Czynnik zachowania

Indywidualne zachowania są zasadniczym czynnikiem powodzenia tego typu przedsięwzięcia. Ważne było żeby personel zaakceptował, a więc zrozumiał, celowość nowych wymogów. Tak też się stało i wszyscy pracownicy przyjęli je uczestnicząc w szkoleniach, stosując nowe urządzenia i zmieniając swoje przyzwyczajenia. Na wydziałach przedsiębiorstwa stworzono grupy robocze, które przez szereg miesięcy działały pod kierunkiem wyznaczonego inżyniera.

Czytaj więcej: Jakość 54