Certyfikat BRC/IoP dla firmy Linpac Plastics Pontivy


Zakaz noszenia biżuterii, spożywania napojów, obowiązek noszenia specjalnych ubrań na wydziałach produkcyjnych, konieczność wypełniania specjalnych kwestionariuszy dotyczących stanu zdrowia osób odwiedzających zakład przed każdym wejściem do niego są tu nowymi, ale niezbędnymi w codziennej praktyce elementami.
Kierownicy rozmaitych wydziałów produkcyjnych również odgrywają determinującą rolę w przestrzeganiu procedur, zwłaszcza przy okazji pojawiania się nowych pracowników lub personelu zastępczego, a także w związku z działaniami kooperantów i zwiedzaniem wydziałów przedsiębiorstwa przez jego gości.

Dokumentacja

Ponieważ przedsiębiorstwo od roku 1990 posiada certyfikat zapewnienia jakości ISO, wdrożenie nowego systemu było łatwiejsze, bo wymagania w zakresie dokumentacji odwołują się do pojęć dobrze już wszystkim znanych, a takie aspekty jak polityka przedsiębiorstwa, dokumentacja systemu, specyfikacje surowcowe, znajomość produktu, postępowanie w razie niezgodności i reklamacji, identyfikowalność i audyty wewnętrzne zostały w pełni włączone do jego systemu zapewnienia jakości.

Wdrożono też procedury dotyczące czyszczenia maszyn i stanowisk pracy z zastosowaniem odkurzania, utrzymania budynków wewnątrz i na zewnątrz oraz stosowania środków czyszczących.

Stosowne urządzenia

Obok właściwego zachowania i prowadzenia dokumentacji, na sukces certyfikacji w zakresie higieny produkcji składają się również niezbędne urządzenia.

Procedurę uprościł fakt, że wydziały były już wcześniej wyposażone w system filtracji powietrza i klimatyzacji oraz osobne pomieszczenia socjalne. Wdrożony był program utrzymania czystości i ochrony przed obecnością stłuczki szklanej.

Trzeba było natomiast zmniejszyć liczbę punktów dostępu do strefy produkcji, poprzez zastosowanie śluz wraz z bezdotykowymi umywalkami przy każdym wejściu. Wszystkie szafki w szatniach zastąpiono podwyższanymi szafkami ze spadzistym wierzchem, w których można oddzielić ubrania noszone na zewnątrz od odzieży roboczej. Trzeba było wyeliminować system przypinania ogłoszeń i informacji za pomocą pinezek i zszywek oraz zminimalizować wykorzystanie drewna w strefach produkcji, na przykład poprzez instalowania pulpitów ze stali nierdzewnej.

Czytaj więcej: Jakość 54