ChemCycling - BASF stawia na chemiczny recykling odpadów tworzyw sztucznych

ChemCycling - BASF stawia…

BASF jest pierwszym przedsiębiorstwem wytwarzającym produkty z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu.

Projektem ChemCycling BASF dokonuje przełomu w recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych. Recykling chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są obecnie poddawane recyklingowi, np. mieszane czy nieoczyszczone tworzywa sztuczne. W zależności od regionu, tego rodzaju odpady są zwykle transportowane na składowisko lub spalane, dzięki czemu można odzyskać energię.

Jednak recykling chemiczny oferuje inną alternatywę: stosując procesy termochemiczne, tworzywa sztuczne można wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego lub olejów. Powstałe w drodze recyklingu surowce można użyć jako materiał wsadowy w produkcji produktów BASF - w ten sposób częściowo zastępują one zasoby kopalne.

Po raz pierwszy BASF wytworzył produkty na bazie odpadowych tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu. Tym samym firma stała się światowym pionierem w tej dziedzinie.

- Odpowiedzialne korzystanie z tworzyw sztucznych jest kluczowe dla rozwiązania problemu odpadów na świecie. Dotyczy to zarówno przedsięborstw, instytucji, jak i konsumentów. Recykling chemiczny może wnieść istotny wkład w zmniejszanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych - powiedział dr Martin Brudermüller, Chairman of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer (CTO), BASF SE.

- Dzięki projektowi ChemCycling wykorzystujemy odpadowe tworzywa sztuczne jako zasób. W ten sposób tworzymy wartość dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i gospodarki. Połączyliśmy siły z partnerami na całej długości łańcucha wartości, aby stworzyć model pracy w obiegu zamkniętym - powiedział Brudermüller. BASF ściśle współpracuje ze swoimi klientami i partnerami, od firm zajmujących się gospodarką odpadami po dostawców technologii i producentów opakowań, aby zamknąć obieg w łańcuchu wartości.

Od odpadów do opakowań serów i podzespołów chłodziarek

BASF, we współpracy z 10 klientami z rozmaitych sektorów, rozwija już produkty pilotażowe, w tym opakowania serów, podzespoły do chłodziarek czy panele izolacyjne. Wytwarzanie produktów spełniających wysokie standardy jakości i higieny – które są specjalnie wymagane na przykład do pakowania żywności – jest możliwe, ponieważ dostarczane przez BASF produkty pochodzące z ChemCycling mają dokładnie takie same właściwości, jak produkty wykonane z zasobów kopalnych. Stefan Gräter, szef projektu ChemCycling w BASF, dostrzega ogromny potencjał:

 - Nowy rodzaj recyklingu umożliwia nam i naszym klientom wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych. Wszyscy przywiązujemy dużą wagę do produktów i opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu i nie możemy lub nie chcemy pozwolić sobie na żadne kompromisy w zakresie jakości.

W kolejnym kroku BASF planuje wprowadzić na rynek pierwsze produkty wytworzone w ramach projektu ChemCycling.


Czytaj więcej:
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska