ChemiPark Technologiczny rozpoczął swoje działanie

ChemiPark Technologiczny rozpoczął… Z dużym rozmachem przystąpił do działania powstający w Brzegu Dolnym ChemiPark Technologiczny. Ponad 120 uczniów wzięło udział w pierwszym wykładzie zorganizowanym w ramach Akademii ChemiParku. Zajęcia poprowadzili chemicy pracujący w działach badawczo-rozwojowych Grupy PCC Rokita.

Jak zrobić mydło czy płyn do naczyń? Wiedzą już o tym uczniowie gimnazjum w Brzegu Dolnym, którzy w środę 12 grudnia wzięli udział w pierwszym z cyklu wykładów realizowanych w ramach projektu Akademii ChemiParku. Wydarzenie jest pierwszym etapem starań podjętych przez ChemiPark Technologiczny i mających przełamać niechęć uczniów do chemii.

- Wykłady będziemy prowadzić przez cały rok szkolny 2007-2008 – mówi Joanna Matryba specjalista PR ChemiParku Technologicznego. – Chcemy, wzbudzić w młodych ludziach chęć poznania tej nauki, która jest kluczowa dla gospodarki regionu.

doświadczenie wykonywane w ramach zajęć odbywających się w ChemiParku Technologicznym w Brzegu Dolnym


Służy temu duża ilość zajęć praktycznych. Uczestnicy wykładów zapraszani są do prowadzenia doświadczeń. Zajęcia Akademii stają się w ten sposób ciekawym odstępstwem od standardowych lekcji chemii. Dzięki nim możliwe staje się przeprowadzenie widowiskowych doświadczeń bez konieczności wychodzenia z klasy. O atrakcyjności Akademii świadczą też kolejne zgłoszenia. Na zajęcia zapisują się kolejne szkoły z Brzegu Dolnego.

W przyszłości w ramach Akademii ChemiParku organizowane będą również lekcje pokazowe skierowane do klas o profilu przyrodniczym oraz spotkania w szkołach podstawowych. Władze ChemiParku Technologicznego planują również rozszerzenie Akademii o specjalistyczne szkolenia dla dorosłych. Ich uczestnicy zdobędą m.in. wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz prowadzenia i promocji własnej firmy. Co więcej oferta tych zajęć będzie uaktualniana o bieżące zagadnienia potrzebne mieszkańcom gminy i powiatu.

ChemiPark Technologiczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich środowisk naukowych oraz przemysłowych, którym brakuje możliwości do wspólnego generowania innowacji i wdrażania ich w praktykę. Decyzję o utworzeniu ChemiParku Technologicznego podjął 4 czerwca 2007 r. zarząd spółki PCC Rokita. Jej efektem jest utworzony podmiot zarządzający parkiem.

Proces dodawania barwnika do żelu pod prysznic


Głównymi celami Parku Technologicznego ChemiPark są stymulacja rozwoju zaawansowanych technologii oraz stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych dla transferu osiągnięć nauki oraz ich wdrażania w praktykę.

Źródłem takiego efektu ma być przygotowana przez park infrastruktura. Będzie ona służyć m.in. prowadzeniu badań ukierunkowanych na chemię, prób w skali półtechnicznej oraz dokonywaniu inwestycji wdrożeniowych.

Czytaj więcej:
Badania 202

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4