Chemours z nowymi czynnikami chłodniczymi o niskim GWP

Chemours z nowymi czynnikami chłodniczymi o niskim GWP
Na międzynarodowej wystawie Chillventa 2016, która odbyła się w dn. 11-13 października w Norymberdze, firma Chemours zaprezentowała najnowszą innowację w dziedzinie technologii produkcji czynników chłodniczych - nową serię produktów Opteon XL o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

W ramach serii Opteon XL branża chłodniczo-klimatyzacyjna otrzymuje czynniki chłodnicze o bardzo niskim GWP, które w nowych instalacjach pozwolą zmniejszyć emisję ekwiwalentnego CO2 do najniższego dotąd poziomu. Produkty XL, zaklasyfikowane jako umiarkowanie palne (klasa 2L ASHRAE/ISO), umożliwiają stosowanie większych napełnień niż inne bardziej palne czynniki chłodnicze. Mogą także być bezpiecznie stosowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami i normami. Czynniki oparte na wodorofluoroolefinach (HFO) mają podobne, a w wielu przypadkach nawet lepsze parametry niż obecnie stosowane wodorofluorowęglowodory (HFC), które mają zostać zastąpione nowymi produktami. Połączenie efektywności, bezpieczeństwa i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju daje czynnikom serii XL optymalne właściwości, które pozwalają w nowych urządzeniach osiągać najwyższą wydajność.

Premiera serii Opteon XL nastąpiła w ślad za udanym wprowadzeniem na rynek serii Opteon XP, która debiutowała na wystawie Chillventa 2014. Produkty z serii XP, w tym zwłaszcza Opteon XP10, XP40 i XP44, na całym świecie stały się najchętniej wybieranymi czynnikami o niskim GWP, przeznaczonymi do zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Chemours przewiduje, że do końca 2016 roku czynnik Opteon XP40 będzie stosowany w tysiącu supermarketów i komercyjnych systemów chłodniczych, a do końca 2020 roku ich liczba wzrośnie do 10 000.

- Mieszanki XP, od czasu ich wprowadzenia w 2014 roku, spotkały się z szerokim pozytywnym przyjęciem na rynku - powiedział Diego Boeri z Chemours Fluorochemicals. - Dzięki nowej serii XL Chemours pozostaje liderem innowacji w segmencie czynników chłodniczych. Staramy się dostarczać czynniki chłodnicze, które pozwolą odbiorcom spełniać wymagania regulacji, działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i uzyskiwać zamierzoną efektywność.

Dziś seria Opteon XL obejmuje pięć czynników chłodniczych: Opteon XL10, który zastępuje R-134a, Opteon XL20 i XL40 zastępujące R-22 i R-404A/507 oraz Opteon XL41 i XL55 zastępujące R-410A. Każdy czynnik chłodniczy ma unikatowe właściwości i powinien być wybierany stosownie do potrzeb i zastosowania.
  • Opteon XL10 (R-1234yf) to zamiennik R-134a o najniższym GWP, przeznaczony do nowych instalacji. Opteon XL10 z GWP < 1 oferuje podobną wydajność do zastępowanego nim R-134a w średniotemperaturowych układach bezpośredniego odparowania do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
  • Opteon XL20 (R-454C) to zamiennik R-404A i R-407C o najniższym GWP, przeznaczony do nowych instalacji. Opteon XL20 oferuje podobną wydajność do zastępowanego R-404A i R-407C w nisko- i średniotemperaturowych układach bezpośredniego odparowania w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. GWP wynoszący 146 oznacza, że Opteon XL20 mieści się poniżej maksymalnej wartości 150, ustalonej rozporządzeniem UE 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i jest zgodny z dyrektywą Ecodesign, a więc nadaje się szczególnie do hermetycznie zamkniętych systemów.
  • Opteon XL40 (R-454A) to zamiennik R-404A o niższym GWP, ale o udoskonalonych parametrach i wyższej wydajności cieplnej. Opteon XL40 z GWP o wartości 238 oferuje optymalne właściwości jako zamiennik czynnika R-404A w nisko- i średniotemperaturowych układach bezpośredniego odparowania, w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.
  • Opteon XL41 (R-454B) to zamiennik R-410A o najniższym GWP, przeznaczony do nowych instalacji. Opteon XL41 z GWP o wartości 467 jest preferowanym zamiennikiem R-410A gdy wymagany jest czynnik o najniższym GWP w układach bezpośredniego odparowania w klimatyzacji, pompach ciepła i agregatach chłodniczych.
  • Opteon XL55 (R-452B) to stosowany w nowych urządzeniach zamiennik R-410A o niskim GWP i zwiększonej wydajności. Doskonale dopasowany do urządzeń zaprojektowanych dla R-410A i palności 2L (umiarkowanie palny). Opteon XL55 z GWP o wartości 676 jest zapewniającym optymalną równowagę pomiędzy wydajnością energetyczną a bezpieczeństwem zamiennikiem czynnika R-410A do układów bezpośredniego odparowania, takich jak instalacje klimatyzacyjne, pompy ciepła i agregaty chłodnicze. Łatwość konwersji oraz obniżona temperatura tłoczenia w porównaniu z innymi alternatywami R-410A, takimi jak R-32, umożliwia producentom modernizację urządzeń zaprojektowanych dla czynnika R-410A przy minimalnych zmianach konstrukcyjnych i nakładach finansowych.
Wszystkie czynniki chłodnicze z serii Opteon XL są obecnie testowane przez czołowych producentów urządzeń. Modyfikowane są również kodeksy i standardy, takie jak EN378, tak aby uwzględniały czynniki chłodnicze klasy 2L - umiarkowanej palności. Znowelizowane kodeksy i standardy umożliwią bezpieczne wykorzystywanie czynników chłodniczych o niskim GWP i klasie palności 2L do wielu różnych zastosowań.

Portfolio czynników chłodniczych Opteon stanowi dla chłodnictwa przełom w zakresie rozwiązań o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Produkty te zostały opracowane tak, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne globalne regulacje, przy zachowaniu lub poprawie wydajności w porównaniu do produktów zastępowanych. Jako czołowy dostawca czynników chłodniczych o zrównoważonym wpływie na środowisko naturalne, firma Chemours inwestuje setki milionów dolarów w rozwój nowych produktów i zwiększanie mocy produkcyjnych, starając się zaspokoić rosnące na świecie zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.

Czytaj więcej: Maszyny 483