Ciech i Synthos Green Energy współpracują w zakresie wykorzystania energii jądrowej

Ciech i Synthos Green Energy…

Spółki Ciech S.A. i Synthos Green Energy S.A. podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie wykorzystania technologii SMR (Small Modular Reactors) i MMR (Micro Modular Reactors). W ramach współpracy oba podmioty określą m.in. możliwość budowy małych lub mikro reaktorów jądrowych na terenie zakładów produkcyjnych Ciech oraz będą analizować możliwe modele dostaw energii w ramach wzajemnych umów. Grupa Ciech możliwość wykorzystania energetyki jądrowej zapowiedziała podczas publikacji strategii ESG w maju 2021 roku. Zakłada ona odejście od stosowania węgla w 2033 roku, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku. 

Podpisany list intencyjny umożliwi Grupie Ciech gruntowną analizę wykorzystania technologii małych i mikro reaktorów modularnych w zakładach produkujących sodę kalcynowaną. Obecnie elektrociepłownie dostarczające parę – niezbędny surowiec w procesie technologicznym – korzystają z węgla jako paliwa. Grupa Ciech jest jednym z największych odbiorców węgla po energetyce zawodowej w Polsce, ale zgodnie z przyjętą strategią ma stopniowo odchodzić od tego surowca na rzecz pozyskiwania energii z gazu ziemnego, termicznego przetwarzania odpadów czy właśnie energii jądrowej. 

Synthos Green Energy jest strategicznym i wyłącznym partnerem GE Hitachi Nuclear Energy Americas LLC w zakresie wykorzystania technologii małych reaktorów modułowych (o mocy do 300 MW), natomiast z firmą Ultra Safe Nuclear Corporation – w obszarze mikroreaktorów modułowych (o mocy do 15 MW). Spółka rozwija także współpracę w zakresie wytwarzania wodoru przy wykorzystaniu mikro reaktorów jądrowych.

- Czysta, bezemisyjna energia jądrowa może stać się ważnym elementem strategii osiągania ambitnych celów klimatycznych przez naszą grupę, a także ważnym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność Ciech w perspektywie długoterminowej. Współpraca Ciech, przedstawiciela biznesu energochłonnego o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, ze spółką Synthos Green Energy może zaowocować nie tylko przyspieszeniem procesu dekarbonizacji rodzimego przemysłu, ale także wzmocnieniem jego pozycji na globalnym rynku – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech S.A.

- Pierwszy reaktor IV generacji ma zostać uruchomiony w Kanadzie w 2025 roku, kolejne jednostki powstaną w USA. Jeśli proces licencjonowania w Polsce będzie przebiegał prawidłowo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby reaktory IV generacji mogły zostać uruchomione w zakładach Ciech przed końcem dekady - mówi Rafał Kasprów, prezes zarządu Synthos Green Energy. 

Synthos Green Energy S.A. (SGE) prowadzi działalność w zakresie dekarbonizacji polskiego przemysłu i energetyki. Dwa kluczowe obszary, w których Spółka koncentruje swoją aktywność, to projekty dotyczące budowy morskich farm wiatrowych oraz energetyka jądrowa.  

Grupa Ciech realizuje ambitny plan dekarbonizacji w ramach celów strategii ESG: do 2026 roku zamierza obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 33 proc. (względem 2019 roku), a w 2033 roku zaprzestać stosowania węgla w procesach produkcji energii. W najbardziej energochłonnych zakładach Grupy produkujących sodę kalcynowaną, tj. w Inowrocławiu i Janikowie, działają obecnie elektrociepłownie zasilane węglem. W najbliższych latach Grupa zamierza częściowo przejść na produkcję energii cieplnej z gazu ziemnego w zakładzie w Inowrocławiu. Energię cieplną z gazu ziemnego Ciech pozyskuje w niemieckim Stassfurcie, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne sody i soli. Dodatkowo, w Polsce Ciech zamierza pozyskiwać energię cieplną z instalacji do termicznej obróbki odpadów, dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami.  


Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
adam
adam
*.122.39.56

Wysłany: 2021-09-14 23:07:39

w tym jest wielki potencjał, oby tak dalej!