Ciech uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców

Ciech uruchamia projekt crowdsourcingowy…

Właśnie wystartował pierwszy crowdsourcingowy program Grupy Ciech. Jego celem jest wykorzystanie kreatywności szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów i wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch wyzwań, które stawia im jedna z największych firm chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, drugim - odzysk ciepła w procesie sodowym. Innowacyjne pomysły na rozwiązanie tych zadań można zgłaszać poprzez globalną platformę www.ennomotive.com, a na zwycięzców czekają wysokie nagrody – 12 000 euro za każde wyzwanie. Na propozycje rozwiązań, Grupa Ciech czeka do 12 sierpnia.

Crowdsourcing, czyli proces, w ramach którego organizacja zleca rozwiązanie jakiegoś zadania bardzo szerokiej grupie ludzi w formie otwartego dla wszystkich zainteresowanych wyzwania, to oprócz inwestycji w technologiczne start-upy, współpracy z ośrodkami naukowymi i rozwoju własnego centrum badawczo-rozwojowego, jeden z elementów innowacyjnej strategii rozwoju Grupy Ciech.

W ramach swojego pierwszego programu crowdsourcingowego, Grupa Ciech zleci szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch zadań. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, poprzez zidentyfikowanie nowych możliwości jego wykorzystania lub poprawę jego właściwości chemicznych i fizycznych, a tym samym stworzenie nowego produktu atrakcyjnego dla potencjalnych klientów.

Drugim wyzwaniem, które Grupa Ciech postawi przed chemikami, naukowcami czy wynalazcami, jest odzysk ciepła w procesie sodowym. Poszukiwane są rozwiązania, które pozwolą wykorzystać odzyskaną energię do generowania elektryczności, zasilania systemów chłodzenia czy ponownie wykorzystać ją do procesu produkcji sody.

- W Ciech zależy nam na współpracy z kreatywnie myślącymi naukowcami z całego świata, których pomysły mają potencjał biznesowy. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy formę naszego zaangażowania do każdego projektu, tak aby zapewnić najlepsze efekty i w efekcie wytyczać nowoczesne standardy w podejściu do innowacji w przemyśle chemicznym. Tym samym chcemy zapewnić Grupie Ciech przewagę konkurencyjną. Pierwszy projekt crowdsourcingowy uruchamiamy z globalną platformą www.ennomotive.com, poprzez którą zapytamy inżynierów, naukowców czy wynalazców o ich pomysły na innowacje w obszarze produkcji sody i utylizacji odpadów. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone grantami – mówi Aleksandra Janusz, Prezes Zarządu Ciech R&D – spółki odpowiedzialnej za koordynowanie projektów innowacyjnych w całej Grupie Ciech.

Eksperci z Ciech wybiorą najlepsze projekty w oparciu o takie kryteria jak wykonalność techniczna, ilość zagospodarowanego surowca, czy efektywność biznesowa rozwiązania (najniższy koszt operacyjny w stosunku do potencjalnego zysku). Do 12 sierpnia będzie trwać pierwszy etap konkursu. Po jego zakończeniu, firma wybierze najlepsze pomysły, które przejdą do kolejnego etapu, wymagającego ich doprecyzowania i skonkretyzowania – zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 12 000 euro, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca mogą liczyć na 1 500 euro nagrody.

Ennomotive to globalna platforma, łącząca firmy ze specjalistami z całego świata – głównie z zakresu nauk inżynieryjnych.  Skupia 15 tysięcy takich specjalistów. Tak duża społeczność pozwala biznesowi na pozyskanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań niższym kosztem, z drugiej strony dając możliwość utalentowanym i pełnym pomysłów pasjonatom oraz naukowcom wykazania się oraz pozyskania znaczących środków finansowych.

Źródło: Ciechbrak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska


Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09