Ciech zainteresowany przejęciami na Półwyspie Iberyjskim

Ciech zainteresowany przejęciami… W dn. 2 listopada zarząd spółki Ciech SA podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia 100 proc. akcji spółek SAPEC Agro SA oraz Trade Corporation International SA. Właścicielem firm jest SAPEC Portugal, spółka zależna firmy SAPEC SA notowanej na EURONEXT.

Spółki zajmują się produkcją oraz sprzedażą generycznych środków ochrony roślin i suplementów dla roślin. Decyzja o złożeniu oferty jest ściśle związana z planami rozwoju segmentu organicznego Ciech, a w szczególności właśnie obszaru Agro.

- Zgodnie z naszą strategią chcemy, żeby segment organiczny był drugim, solidnym filarem naszego biznesu - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu spółki Ciech. - W ostatnich latach podejmowaliśmy szereg działań rozwojowych - prowadziliśmy nowe procesy rejestracji, wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek, wzmacnialiśmy sieć sprzedaży. Jako firma o globalnych aspiracjach, w międzyczasie analizowaliśmy rynek i nie wykluczaliśmy przejęć. Pojawiła się atrakcyjna okazja i postanowiliśmy z niej skorzystać.

Spółki będące przedmiotem potencjalnej transakcji zajmują się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin oraz suplementów dla roślin (w tym tzw. mikroelementów i biostymulantów). W segmencie środków ochrony roślin prowadzą działalność głównie na rynku europejskim, z silną pozycją w Hiszpanii i Portugalii, natomiast w segmencie suplementów dla roślin działają globalnie.

- W naszej ocenie dojście potencjalnej transakcji do skutku pozwoliłoby na dalszą dywersyfikację biznesu oraz osiągnięcie synergii z Grupą Ciech - wyjaśnia Tybura. - Realizacja potencjalnej transakcji zwiększyłaby w istotny sposób nasz udział w europejskim rynku środków ochrony roślin oraz znacząco rozszerzyła portfolio produktowe. Jednocześnie pozwoliłaby nam wejść w nowy segment działalności - suplementy dla roślin, w tym w segment mikroelementów oraz biostymulantów.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem finansowym SAPEC SA w 2015 r. segmenty crop nutrition (suplementy dla roślin) i crop protection (środki ochrony roślin) wypracowały łącznie przychody ze sprzedaży na poziomie 223 mln euro.

W przypadku dojścia potencjalnej transakcji do skutku, zarząd przewiduje, że na ten cel zostanie pozyskane nowe finansowanie dłużne. Podjęta została już decyzja o podpisaniu z konsorcjum banków porozumienia w sprawie udostępnienia takiego finansowania (commitment letter). W pozostałej części potencjalna transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

W związku z szacowaną wartością potencjalnej transakcji oraz przewidywanym sposobem jej sfinansowania, dojście transakcji do skutku będzie miało wpływ na realizację dotychczasowych założeń strategicznych Grupy. W takim przypadku, poziom wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA przekroczy poziom zakładany w Strategii Grupy Ciech na lata 2014-2019 (planowany w Strategii na poniżej 1,00 w 2019 r.).

Grupa Ciech, poprzez spółkę Ciech Sarzyna, jest obecnie największym polskim producentem środków ochrony roślin. Działalność spółki koncentruje się na rynku polskim, ale sprzedaż jest także dynamicznie rozwijana za granicą, głównie w Europie.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska