Ciech S.A. zdecydował o wypłacie 158,1 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy

Ciech S.A. zdecydował o wypłacie…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020 w wysokości 155,3 mln zł i przeniesieniu kwoty 2,8 mln zł z kapitałów zapasowych z poprzednich lat celem wypłaty do akcjonariuszy spółki. Łącznie do akcjonariuszy trafi kwota 158,1 mln zł. Dzień dywidendy został wyznaczony na 30 czerwca 2021 roku, a termin jej wypłaty na 8 lipca 2021 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona z zysku jednostkowego Ciech S.A. za 2020 rok, który wyniósł 155,3 mln zł. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oprócz zeszłorocznego zysku, do dywidendy została włączona także kwota 2,8 mln zł pochodząca z kapitałów zapasowych spółki.

Łącznie spółka wypłaci akcjonariuszom 158,1 mln zł, czyli 3 zł na akcję. Stopa dywidendy na dzień 21 czerwca wynosi 6,2%. Stawia to Ciech S.A. w gronie spółek o wysokiej stopie dywidendy spośród giełdowych firm dzielących się zyskiem za ubiegły rok.


Czytaj więcej:
Giełda 150
Rynek 1084

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum