Co trzeci przetwórca chce w najbliższym czasie zainwestować w maszyny

Co trzeci przetwórca chce…

Jeden na trzech (34 proc.) przedsiębiorców z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych planował, że w nadchodzących miesiącach będzie inwestować w maszyny i urządzenia - wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Eksperci zaznaczają, że takie inwestycje mogą pozytywnie wpływać na zdolność firm do konkurowania z podmiotami zagranicznymi i przekładać się na wzrost eksportu. Warto podkreślić, że ponad połowa (60 proc.) przetwórców tworzyw sztucznych finansuje takie inwestycje korzystając w mniejszym lub większym stopniu ze środków zewnętrznych.  

Jak wynika z ostatniego badania Index MiU, większość (64,7 proc.) przedstawicieli branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, którzy zamierzali w nadchodzących miesiącach kupować maszyny, miało zamiar postawić wyłącznie na nowe urządzenia, a 5,9 proc. planowało inwestycje jedynie w używany sprzęt. Co czwarty (23,5 proc.) chciał z kolei kupować zarówno maszyny prosto od producenta lub importera, jak i te z drugiej ręki.


1295202437f85b1dcde24961225f2e4e

- Inwestycje w maszyny i urządzenia mogą wzmocnić zdolność do konkurowania firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Odpowiednie przygotowanie do podejmowania rynkowej rywalizacji jest obecnie szczególnie ważne - pozwala elastycznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym i radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Odnowienia MiU, jak chociażby inwestycje w mniej energochłonne maszyny, pozwalają na przykład zrównoważyć wzrost kosztów energii, a automatyzacja minimalizuje wpływ braków kadrowych w sektorze przemysłowym na działalność biznesową. Wyższa zdolność do konkurowania przekłada się również na większą gotowość do dywersyfikacji rynków, która jest kluczowa, gdy tak jak dziś popyt krajowy hamowany jest przez takie czynniki jak inflacja czy wysokie stopy procentowe - mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO w Siemens Financial Services w Polsce.

Jedynie 17 proc. przedsiębiorców z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych uważa, że branża jest lepiej przygotowana do konkurowania, z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń, niż firmy zagraniczne. W opinii 39 proc. kondycja sektora w tym zakresie jest równie dobra, a 24 proc. jest zdania, że w jednych obszarach jest ona bardziej konkurencyjna, a w innych mniej. Jeden na ośmiu (13 proc.) respondentów z kolei sądzi, że zagraniczne podmioty mają lepsze parki maszyn i urządzeń.

Leasing najpopularniejszą formą finansowania zewnętrznego

Finansując inwestycje w park maszyn i urządzeń większość firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych sięga po środki zewnętrzne. Łącznie z pomocy instytucji finansowych korzysta 60 proc. przedsiębiorców z branży. 4,7 proc. stawia wyłącznie na środki zewnętrzne, a 55,3 proc. łączy je ze funduszami własnymi. 40 proc. firm z branży finansuje takie inwestycje sięgając jedynie do własnego budżetu.


dfd0a960e2e25a01291aa1fac812cb0f

- Najbardziej popularną formą finansowania zewnętrznego wśród przedstawicieli branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest leasing. Z naszego badania wynika, że korzysta z niego obecnie niemal 44,7 proc. firm. 17,6 proc. stawia na kredyt, a po fundusze z dotacji unijnych sięga 7,1 proc. Wykorzystywanie finansowania pozyskanego od wyspecjalizowanych podmiotów  może świadczyć o tym, że część firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych szuka sposobów wspierania swojej płynności biznesowej w obecnym, wymagającym środowisku makroekonomicznym. Warto bowiem podkreślić, że wykorzystywanie środków zewnętrznych jest optymalnym sposobem finansowania zakupu maszyn i urządzeń. Z jednej strony pomaga maksymalizować możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, a z drugiej zmniejsza ryzyko biznesowe przez wsparcie płynności firmy - mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Nota metodologiczna:
Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).


Czytaj więcej:
Rynek 1092
Analiza 397
Badania 235
Maszyny 599