Co trzeci przetwórca tworzyw sztucznych inwestuje w park maszyn i urządzeń

Co trzeci przetwórca tworzyw…

Wyniki raportu Index MiU 2023 pokazują, że przetwórcy tworzyw sztucznych z sektora MŚP są obecnie w lepszej kondycji do podejmowania rynkowej rywalizacji w relacji do poprzedniego badania. Jedna trzecia (36 proc.) pytanych przedsiębiorców zwiększyła nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a 41 proc. respondentów podniosło poziom automatyzacji zakładów. Większa zdolność tej branży do konkurowania wynika również m.in. ze zmian w obszarze sprzedaży krajowej i zagranicznej.

- Z raportu Index MiU 2023 wynika, że przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych są obecnie lepiej przygotowane do konkurowania niż w poprzednim badaniu z września 2022 roku. Sub-indeks MiU dla tej branży wzrósł o 6,15 pkt proc., osiągając obecnie poziom 51,47 pkt. Lepszy wynik związany jest głównie ze wzrostami inwestycji w odnawianie parku maszyn i urządzeń oraz automatyzację - mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Przygotowanie do konkurowania rośnie

Przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne również dostrzegają poprawę swojej zdolności do konkurowania w porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania.

- Pod koniec 2022 r. 29 proc. ankietowanych przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych przewidywało, że w 2023 r. poprawi się ich przygotowanie do konkurowania z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń. Prognoza ta okazała się niedoszacowana. Jak wynika z naszego badania aż 37 proc. respondentów tej branży ocenia aktualnie, że poprawiło swoje przygotowaniu do konkurowania w tym okresie - mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Warto także przyjrzeć się danym dotyczącym oceny przygotowania całego sektora w porównaniu z podmiotami zagranicznymi. Jak wynika z badania, 15 proc. respondentów uważa, że polska branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest obecnie lepiej przygotowana do konkurowania niż przedsiębiorstwa zagraniczne. Przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany (24 proc.), który uważa, że polski sektor dysponuje mniej wydajnymi oraz starszymi maszynami i urządzeniami (MiU) - w ubiegłym roku taką opinię podzielało 13 proc. badanych. Natomiast co trzeci (34 proc.) respondent ocenia, że polska branża przetwórstwa tworzyw sztucznych nie ustępuje zagranicznym konkurentom, a ich maszyny i urządzenia są równie dobre, jak te posiadane przez firmy zagraniczne.

Jak przetwórcy tworzyw sztucznych finansują inwestycje?

Co trzeci przedsiębiorca z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych planuje inwestycje w maszyny i urządzania w najbliższych miesiącach (36 proc.). Najczęściej ankietowane firmy będą kupować nowy sprzęt (50 proc.). Z kolei używane maszyny i urządzenia chce kupić niecałe 14 proc.

- Inwestycje w modernizację parku MiU wymagają znacznych nakładów, dlatego wielu przedsiębiorców przetwarzających tworzywa sztuczne wykorzystuje finansowanie zewnętrzne. Jak wynika z naszego badania ponad 53 proc. firm z tej branży korzysta z funduszy zewnętrznych kupując maszyny i urządzenia. Przy czym ponad 42 proc. ankietowanych dywersyfikuje źródła finansowania, łącząc kapitał własny z zewnętrznym, a 11 proc. polega wyłącznie na finansowaniu zewnętrznym - podsumowuje Grzegorz Jarzębski.

Nota metodologiczna:

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2023 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

Zdjęcie: depositphotos.com