Coraz bliżej podpisania umów na finansowanie projektu ''Polimery Police''

Coraz bliżej podpisania umów…

Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Spółka”) podpisał listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”. 

Proces zabezpieczenia finansowania projektu „Polimery Police” wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego Zarząd Spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz  Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

 - Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces Spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  

Projekt „Polimery Police” jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD*) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD* pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln EUR. Dodatkowo, Spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

W ubiegłym roku Spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.

Grupa Azoty Polyolefins S.A. to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa intensywnie poszukuje możliwości rozwoju nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych.

* Kwoty w USD odpowiadające wartościom w EUR, w których wyrażony jest budżet Projektu (1,52 mld EUR – zgodnie z wcześniej publikowana informacją) przeliczone po konserwatywnym kursie EUR/USD zastosowanym w modelu bankowym (ok. 1,19). Określenie struktury finansowania w USD jest rezultatem ustaleń z instytucjami finansowymi i przyjęcia modelu finansowego w USD


Czytaj więcej:
Finanse 137