Coraz bliżej rozbudowy kompleksu olefin w Płocku

Coraz bliżej rozbudowy kompleksu…

Realizowany przez PKN Orlen Program Rozwoju Petrochemii wchodzi w kolejny etap. W ramach rozbudowy kompleksu olefin w Płocku podpisana została umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor).

Umowa na usługi doradztwa technicznego i zarządzania w formule PMC+ została podpisana z firmą Fluor, jedną z największych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych. Ma ona zagwarantować optymalne rozwiązania w realizacji złożonych projektów w branży paliwowo-energetycznej. Usługi polegają na prowadzeniu całego projektu we wszystkich jego obszarach - od zarządzania harmonogramem, kosztami, wykonawcami, ryzykiem, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracy, wsparcia technicznego oraz nadzorowanie standardów technicznych w projektowaniu, aż po zarządzanie dostawami i realizacją prac inwestycyjnych. Wszystkie prace mają zostać wykonane przez zintegrowany zespół, składający się z pracowników PKN Orlen i doradców PMC+.

- Ze względu na skalę realizowanego przez nas przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się wdrożyć usługę doradztwa w ramach PMC+. W przypadku bardzo dużych projektów, a takim jest rozbudowa kompleksu olefin, rozwiązanie to jest światowym standardem. Zawarta umowa pozwoli na zintegrowanie zarządzania całym projektem i da możliwość synergii oraz wymiany wiedzy pomiędzy PKN Orlen a Fluor – podkreśla Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlen ds. rozwoju.

Zgodnie z prognozami, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się. Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł napędzany coraz większą liczbą ludności, wzrostem gospodarczym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na surowce używane w przemyśle. Z tego względu Orlen planuje optymalnie wykorzystać swój potencjał w segmencie petrochemicznym.

Inwestycje w ramach Programu Rozwoju Petrochemii zwiększą moce produkcyjne płockiego koncernu o około 30% i mają na celu poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów. Program będzie zrealizowany do końca 2023 roku. W przyszłym roku zostanie otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe, które umożliwi wdrażanie własnych technologii. Na zaawansowanym etapie są też prace związane z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu i budową kompleksu pochodnych aromatów.


Czytaj więcej:
Umowy 149