Coraz mniej odpadów z tworzyw trafia na składowiska śmieci

Kraje, w których przed składowiskiem udaje się uchronić duże ilości cennych odpadów pokonsumenckich, mogą się pochwalić wysokimi wskaźnikami recyklingu i odzysku energii. Dlatego też można z całą pewnością stwierdzić, że strategia uwzględniająca odzyskiwanie energii nie wyklucza dobrych wyników w zakresie recyklingu. Pokonsumenckie odpady z tworzyw sztucznych nadają się do wykorzystania jako paliwo alternatywne w specjalnych elektrowniach lub piecach cementowych, a także w tradycyjnych zakładach wytwarzających energię ze spalania stałych odpadów komunalnych.

Z zaprezentowanego na końcu tekstu zestawienia wynika, że choć w większości krajów recykling utrzymuje się w zakresie 15–30 proc, wykorzystanie energii z odzysku waha się w przedziale od 0 do 75 proc. Państwa, które obecnie składują cenne materiały wycofane z eksploatacji, mogą zmniejszyć negatywne oddziaływanie środowisko, zmniejszyć deficyt energii i bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby, rozwijając szybko sieć pozyskiwania energii z odpadów.


Niemniej jednak, trzeba też zauważyć, że postęp w dziedzinie odzyskiwania wartości z odpadów z tworzyw sztucznych jest stosunkowo powolny. Wskaźnik odzysku wzrasta o około 2 punkty procentowe rocznie. Wiele państw członkowskich UE, w tym niestety Polska, musi podjąć większe starania, aby uzyskać poziom odzysku 80 proc. lub wyższy do roku 2020.

 • Szwajcaria (recykling 24. proc., odzysk energii 99 proc.)
 • Niemcy (recykling 34 proc., odzysk energii 96 proc.)
 • Dania (recykling 22 proc., odzysk energii 96 proc.)
 • Szwecja (recykling 33 proc., odzysk energii 95 proc.)
 • Austria (recykling 27 proc., odzysk energii 94 proc.)
 • Belgia (recykling 28 proc., odzysk energii 92 proc.)
 • Holandia (recykling 23 proc., odzysk energii 90 proc.)
 • Norwegia (recykling 24 proc., odzysk energii 89 proc.)
 • Luksemburg (recykling 17 proc., odzysk energii 83 proc.)
 • Francja (recykling 16 proc., odzysk energii 54 proc.)
 • Słowacja (recykling 22 proc., odzysk energii 47 proc.)
 • Włochy (recykling 22 proc., odzysk energii 44 proc.)
 • Czechy (recykling 29 proc., odzysk energii 43 proc.)
 • Finlandia (recykling 16 proc., odzysk energii 42 proc.)
 • Węgry (recykling 18 proc., odzysk energii 39 proc.)
 • Estonia (recykling 30 proc., odzysk energii 38 proc.)
 • Hiszpania (recykling 21 proc., odzysk energii 36 proc.)
 • Portugalia (recykling 18 proc., odzysk energii 33 proc.)
 • Irlandia (recykling 23 proc., odzysk energii 29 proc.)
 • Polska (recykling 17 proc., odzysk energii 28 proc.)
 • Wielka Brytania (recykling 18 proc., odzysk energii 27 proc.)
 • Słowenia (recykling 21 proc., odzysk energii 24 proc.)
 • Łotwa (recykling 21 proc., odzysk energii 23 proc.)
 • Rumunia (recykling 12 proc., odzysk energii 18 proc.)
 • Litwa (recykling 17 proc., odzysk energii 0 proc.)
 • Bułgaria (recykling 13 proc., odzysk energii 15 proc.)
 • Grecja (recykling 12 proc., odzysk energii 0 proc.)
 • Cypr(recykling 10 proc., odzysk energii 0 proc.)
 • Malta (recykling 8 proc., odzysk energii 0 proc.)