Cyfryzacja oferuje nowe i bezprecedensowe możliwości

Wraz z postępującą cyfryzacją procesów formowania wtryskowego rośnie również ilość danych. Dane te zawierają wiele informacji, ale często nie są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. W jaki sposób informacje te mogą być zintegrowane z optymalizacją procesu?

Pracujemy nad stworzeniem zamkniętego obiegu dla ciągłego doskonalenia procesów i produktów. W pierwszej kolejności dane są wykorzystywane, aby pomóc naszym klientom lepiej i wydajniej eksploatować maszyny. Następnie przekazujemy dane o użytkowaniu do działu rozwoju, aby ulepszyć nasze maszyny. W końcowym etapie z tych danych korzysta dział sprzedaży, ponieważ lepiej rozumie potrzeby klientów i może zaoferować im ukierunkowane rozwiązania. Ostatecznie cykl ten prowadzi również do wewnętrznej optymalizacji procesów w naszej firmie – np. umożliwia kontrolę alokacji specjalistów lub zarządzania częściami zamiennymi.

Wsparcie online, serwis zdalny, rzeczywistość rozszerzona - te funkcje są już szeroko rozpowszechnione. Jakie są osiągnięcia KraussMaffei w tej dziedzinie?

Nasze usługi cyfrowe również podlegają procesowi ewolucji. Najprostsze z nich wykonywane są bezpośrednio przy maszynie. Należy do nich smartAssist – nasza mobilna komunikacja audio i wideo z obsługą w rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiająca pracownikowi serwisu będącemu u klienta na dostęp do naszego know-how z określonej dziedziny oraz do ekspertów w globalnych centrach wsparcia serwisowego. Aplikacja może być również używana za pośrednictwem okularów VR do zdalnego przeprowadzania konserwacji. W czasach dystansu społecznego smartAssist doskonale trafił w potrzeby naszych klientów. W przyszłości będzie nadal skracać czas oczekiwania i przestojów, a także przyczyni się do obniżenia kosztów.

Podczas lockdownu firmy miały również więcej czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem cyfrowym. W przyszłości aplikacja smartAssist zostanie wzbogacona o dodatkowe funkcje z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. SmartAssist nadaje się też jako projekt startowy do procesu współtworzenia z klientami i ich uczestnictwa w cyfrowej transformacji.

fig-3-socialproduction-kopia

Obserwujemy również szybki rozwój sztucznej inteligencji. Jest to szczególnie widoczne w obszarze kontaktów społecznych, choć często dostrzegamy także skutki uboczne tego zjawiska. Ale pozostańmy przy naszym temacie. Jaka jest rola sztucznej inteligencji w procesach formowania wtryskowego?

Za pomocą inteligentnych algorytmów możemy wykrywać nieprawidłowości, a tym samym ewentualne zakłócenia procesu, zanim dojdzie do przestoju. Rozwinięciem tej koncepcji jest nasz nowy produkt cyfrowy SocialProduction.

Dzięki procesowi opartemu na samoczynnym uczeniu się oraz z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, wszystkie dostępne parametry procesu maszyny są stale monitorowane. W algorytmie zawarta jest również technologia produkcji detali z tworzyw sztucznych firmy KraussMaffei.

System wykrywania nieprawidłowości pozwala na identyfikację nietypowych zjawisk w procesie produkcji już na wczesnym etapie, prewencyjnie informując użytkownika maszyny za pomocą dedykowanej aplikacji. Zapobiega to w odpowiednim momencie nadmiernym obciążeniom, niepotrzebnemu zużyciu komponentów oraz przestojom maszyny. Odbywa się to całkowicie autonomicznie, bez konieczności konfiguracji.

Kolejnym wymaganiem klientów jest tzw. Predictive Maintenance, czyli utrzymanie predykcyjne. Mierząc bieżący stan komponentów maszyny lub nawet przewidując czas wystąpienia awarii, można uniknąć nieoczekiwanych przestojów. Działania konserwacyjne są podejmowane wyłącznie, gdy jest to konieczne. Technologie cyfrowe pozwalają nam rejestrować dane procesu o wysokiej rozdzielczości, które mogą być wykorzystane do opracowania modeli matematycznych przebiegu zużycia części maszyn.

Na koniec chciałbym prosić panią o wcielenie się w rolę wizjonera. Jak będzie wyglądał sektor technologii formowania wtryskowego za 20 do 30 lat?

Perspektywa Przemysłu 4.0 i cyfrowej transformacji stała się rzeczywistością. Decydującym czynnikiem sukcesu na tej drodze było skoncentrowanie się na kliencie. Znormalizowane i modułowe maszyny uzupełnione rozwiązaniami cyfrowymi umożliwiają klientom osiągnięcie wysoce wydajnej i jednocześnie elastycznej produkcji, nawet w przypadku produkcji jednej partii. Sprzyja temu kompleksowa i zintegrowana oferta usług. Sektor budowy maszyn i urządzeń odegrał kluczową rolę m.in. w redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając ślad węglowy dzięki asortymentowi produktów i usług przyjaznych dla środowiska. Konstruktorzy maszyn będą produkować w sposób neutralny dla klimatu i bardziej lokalnie, a wytwarzane przez nich produkty dzięki automatyzacji i cyfryzacji będą miały znacznie szerszy zakres zastosowań niż obecnie.

Dzięki cyfryzacji i „hiperłączności” udało nam się również skutecznie zrekompensować niedobór wykwalifikowanych pracowników, integrując coraz więcej inteligentnych funkcji w maszynach z pomocą sztucznej inteligencji i pozwalając im na samodzielną regulację oraz optymalizację. Ponadto istnieją aplikacje, które zarówno eliminują pewne procesy robocze, jak i umożliwiają wczesne działania prewencyjne.

Rozmawiał: Jacek Leszczyński

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 52-407 Wrocław, Kwiatkowskiego 5a

Reportaże

Forum