Cyfryzacja oferuje nowe i bezprecedensowe możliwości

Cyfryzacja oferuje nowe i…

Rozmowa z Nadine Despineux, Executive Vice President Digital and Service Solutions w firmie KraussMaffei.

Szybki rozwój technologii cyfrowych w dużej mierze otworzył drzwi do ery Przemysłu 4.0. Jaki wpływ miała cyfryzacja na przemysł maszyn do formowania wtryskowego i jak zmieniła podejście do procesów formowania wtryskowego?

Na naszym rynku wyraźnie widać, że tradycyjne cechy wyróżniające, takie jak cena czy technologia, w coraz mniejszym stopniu decydują o zakupie maszyny. Dostawcy muszą zatem aktywnie poszukiwać nowych atrybutów, które wyróżniają ich na tle konkurencji, a cyfryzacja odgrywa tu coraz bardziej istotną rolę. Kluczowa jest większa koncentracja na kliencie.

Centralnym punktem digitalizacji w KraussMaffei jest podejście wykorzystujące zindywidualizowaną komunikację z klientem, zgodnie z grupami docelowymi. Często mamy do czynienia z klientami o rozbieżnych zainteresowaniach. W zależności od tego, czy jest to kierownik produkcji, kierownik utrzymania ruchu, dyrektor finansowy czy dyrektor generalny, w grę wchodzą różne czynniki warunkujące osiągnięcie celu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy i rozwijając odpowiednie usługi cyfrowe, w połączeniu z naszymi najnowocześniejszymi maszynami, pomagamy naszym klientom poprawić rentowność ich działalności i możliwości rynkowe. W ten sposób stajemy się niezastąpionym partnerem do współpracy.

Podam konkretny przykład, jak wpływa to na proces formowania wtryskowego - jednym z czynników sukcesu naszego cyfrowego produktu SocialProduction jest wyraźne skupienie się na kliencie i współpraca z nim, od pomysłu do testów oraz optymalizacji produktu. Dzięki SocialProduction proces produkcyjny wtryskarek jest stale monitorowany za pomocą opatentowanej metody opartej na automatycznym uczeniu się. Istotne nieprawidłowości w procesie są wykrywane na wczesnym etapie na podstawie wszystkich zarejestrowanych danych maszyny i następnie przekazywane użytkownikom za pomocą powiadomień. Parametry procesu oceniane są w pełni autonomicznie i bez wstępnej konfiguracji przez osobę odpowiedzialną.

Nadal znajdujemy się na wczesnym etapie postępującej cyfryzacji i, ogólnie rzecz biorąc, stopień zaawansowania w zakresie cyfryzacji procesów formowania wtryskowego jest wciąż bardzo zróżnicowany. Jakie rozwiązania oferuje firma KraussMaffei?

To prawda, stopień zaawansowania digitalizacji w ramach różnych technologii i aplikacji jest nadal niejednolity. W KraussMaffei już w połowie 2018 r. utworzyliśmy jednostkę Digital & Service Solutions, obok naszych trzech segmentów w zakresie technologii maszyn - formowania wtryskowego, formowania metodą reakcyjną i wytłaczania. W tym celu klasyczna działalność usługowa, tj. konserwacja, części zamienne, modernizacje i szkolenia, została połączona z rozwojem nowych obszarów działalności i usług cyfrowych. Takie rozwiązanie pozwala nam wyprzedzać branżę pod względem digitalizacji.

W ramach transformacji całej struktury korporacyjnej działalność operacyjna KraussMaffei opiera się obecnie na dwóch działach. Oprócz Digital & Service Solutions, trzy wcześniej wymienione segmenty maszynowe zostały połączone w drugim dziale i ulokowane w globalnych funkcjach oraz w pięciu jednostkach regionalnych, a nie w segmentach produktowych.

Zasadniczo naszym celem jest przekształcenie się w kompleksowego dostawcę rozwiązań, koncentrującego się na wydajności produkcji i zrównoważonym rozwoju oraz stawiającego klienta w centrum uwagi. Przywiązujemy przy tym dużą wagę do ścisłego powiązania obu działów, aby móc zaoferować naszym klientom wartość dodaną w ciągu całego cyklu życia produktu. W sektorze Digital & Service Solutions nasza globalna pozycja opiera się na procesach end-2-end. Znormalizowane i zarządzane procesy globalne są warunkiem koniecznym do skalowania produktów i usług cyfrowych.

fig-2-smartassist

Jednym z wyzwań dla naszych klientów jest jednak fakt, że hale produkcyjne są zazwyczaj niejednolicie wyposażone, ponieważ urządzenia pochodzą od różnych dostawców. Dlatego dążymy do harmonizacji i standaryzacji interfejsów, tak aby systemy pochodzące od innych producentów i dostawców mogły ze sobą współpracować i komunikować się. Dzięki inicjatywom Euromap opartym na OPC Unified Architecture (OPC UA) zapewniamy nowoczesny i wydajny standard komunikacji, którego normy są zdefiniowane przez wszystkich producentów.

Jakie konkretne możliwości oferuje cyfryzacja w branży wtryskiwania tworzyw sztucznych?

Digitalizacja zwiększyła tempo zmian na rynku. KraussMaffei jest przede wszystkim producentem maszyn z długą tradycją i tak pozostanie w najbliższej przyszłości. Możliwościom digitalizacji towarzyszy jednak również pewne niebezpieczeństwo, że tradycyjni konstruktorzy maszyn będą konkurować z firmami technologicznymi z sektora oprogramowania i internetu, które nie są częścią branży. Dlatego, jako konstruktorzy maszyn, musimy połączyć nasze know-how w danej dziedzinie z kompetencjami w zakresie digitalizacji. Dziś chroni nas to przed konkurencją firm informatycznych, tworząc wartość dodaną dla klienta, której nie osiągną korporacje czysto software'owe - te drzwi należy otworzyć.

Mówiąc wprost, cyfryzacja pomaga nam realizować cel, jakim jest zorientowanie na klienta i tworzyć nowe, korzystne usługi. Takie kompetencje muszą być rozwijane w odpowiednich jednostkach organizacyjnych. Świat cyfrowy dostarcza w tym celu dobrze skompletowany zestaw narzędzi w postaci technologii cyfrowych i metod zorientowanych na klienta. Narzędzia cyfrowe już zmieniły działalność usługową w branży budowy maszyn, np. dzięki zdalnemu serwisowi. W przyszłości rozwiązania oparte na danych będą również wykorzystywane w utrzymaniu predykcyjnym (Predictive Maintenance). Technologiczne warunki wyjściowe do osiągnięcia tego celu są dostępne już dziś.

fig-1-nadine-despineux
Nadine Despineux, Executive Vice President Digital and Service Solutions w firmie KraussMaffei
Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 52-407 Wrocław, Kwiatkowskiego 5a

Reportaże

Forum