Czarne masterbatche Ampacet przejrzyste dla bliskiej podczerwieni (NIR)

Czarne masterbatche Ampacet…

Firma Ampacet, która należy do wiodących na świecie dostawców materiałów, usług i rozwiązań z zakresu koncentratów i dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opracowała koncentraty czarne nie zawierające sadzy pigmentowej, które pomagają ograniczyć w istotnym stopniu emisję dwutlenku węgla, dając jednocześnie drugie życie czarnym materiałom opakowaniowym z tworzyw sztucznych. Te niezawierające sadzy pigmentowej produkty są częścią programu zrównoważonego rozwoju firmy Ampacet, który obejmuje nowe i innowacyjne rozwiązania pomagające chronić środowisko.

Koncentraty czarne wolne od sadzy pigmentowej są przejrzyste dla bliskiej podczerwieni (NIR), co umożliwia sortowanie z wykorzystaniem czujników optycznych pracujących w bliskiej podczerwieni oraz recykling. Technologia ta umożliwia ponowne użycie, odzysk i recykling czarnych odpadów opakowaniowych oraz pozwala zakładom recyklingu waloryzować te odpady i wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Europa znalazła się w okresie przejściowym między gospodarką linearną a gospodarką o obiegu zamkniętym, a Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który obejmuje jasne cele, jeśli chodzi o ograniczanie ilości odpadów i ich recykling. W gospodarce o obiegu zamkniętym takie procesy jak ponowne użycie, odzysk oraz recykling stają się normą, a odpady należą już do przeszłości.

W celu recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych odpady są wstępnie sortowane według rodzaju zastosowanego polimeru. Wstępne sortowanie, które jest podstawowym i kluczowym etapem, z uwagi na różne właściwości poszczególnych rodzajów polimerów, skutkuje czystym strumieniem tworzywa. W większości zakładów recyklingu dokonuje się tego za pomocą zautomatyzowanych technik sortowania wykorzystujących sortowniki optyczne pracujące w bliskiej podczerwieni.

carbon-black-free-bottle-1

Podstawowym ograniczeniem sortowania optycznego w bliskiej podczerwieni jest brak możliwości identyfikowania i oddzielania tworzyw sztucznych zawierających sadzę pigmentową czyli najpowszechniej stosowany czarny pigment. Sadza pochłania znaczną część widma ultrafioletowego i podczerwonego, uniemożliwiając odbicie podczerwieni z powrotem do czujnika, tym samym blokując rozpoznawanie typu tworzywa dzięki skanowaniu NIR.

Podczas gdy czarne opakowania w większości nie mogą być sortowane w zakładach recyklingu i mogą jedynie trafiać na składowiska odpadów lub być wykorzystywane do odzysku energii, opakowania wyprodukowane z udziałem nowych koncentratów  firmy Ampacet niezawierających sadzy pigmentowej mogą być skanowane z użyciem technologii bliskiej podczerwieni na potrzeby automatycznego sortowania w obiektach do odzysku.

Ampacet carbon black-free z serii REC-NIR-BLACK, zostały laureatem nagrody Plastics Recycling Awards Europe 2019 w kategorii Product Technology Innovation of the Year. Laureaci konkursu zostali ogłoszeni dzisiaj podczas targów Plastics Recycling Show w Amsterdamie.

prse19-awardslogo-winner-1

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: marketing.europe@ampacet.com