Czas na radykalne zmiany w gospodarce odpadami

Czas na radykalne zmiany w…
W dniu 10 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Gospodarka odpadami - czas na radykalne zmiany!"

Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport PwC: Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania. Obecny system gospodarki komunalnymi odpadami opakowaniowymi wymaga poważnej reformy, gdyż dziś nie jest on w stanie sprostać wymaganiom rynku.

- Niespójne przepisy prawa skutkują stagnacją branży recyklingu i odzysku, a koszty zagospodarowania odpadów ponoszą głównie mieszkańcy - mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes stowarzyszenia "Polski Recykling". W związku z tym Stowarzyszenie postanowiło wspólnie z PwC zdiagnozować problemy obecnie funkcjonującego systemu oraz wypracować nowy model, który będzie spełniał takie kryteria jak Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta obejmującą cały cykl życia produktów, kompletność, zachowanie możliwie dużej wolnej konkurencyjności, transparentność i skuteczny nadzór oraz co bardzo ważne dla całej branży będzie premiował wykorzystanie surowców wtórnych oraz oddzieli system odpadów komunalnych od pozostałych odpadów.

Obecny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) w Polsce jest nieefektywny, a wprowadzający opakowania w niewystarczającym stopniu pokrywają koszty związane ze zbiórką i recyklingiem odpadów opakowaniowych, do czego zobowiązuje ich prawo. Niestety aktualny system oparty o prywatne organizacje odzysku nie sprawdził się. Znaczna część funduszy od wprowadzających finansuje wewnętrzne koszty funkcjonowania organizacji odzysku, a pieniądze wpływające faktycznie do systemu gospodarki odpadami w niewystarczającym stopniu pokrywają koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów. Szacuje się, iż w Polsce rocznie wprowadzane są opakowania o wartości 33,5 mld zł, a do 2020 wartość ta wzrośnie do 45 mld zł (raport Equity Advisors). Niestety wprowadzający produkty w opakowaniach, w obecnym systemie, nie wspierają w sposób wystarczający branży zbierania i recyklingu odpadów, która znajduje się w głębokim kryzysie. Dlatego polską gospodarkę odpadami czekają nieuniknione zmiany. Pełną diagnozę systemu zawiera raport PwC, którego publikacja jest planowana na 10 października.

Bez wątpienia system musi się zmienić, aby Polska spełniała określone przez Unię Europejską poziomy recyklingu, które mają wynosić 50% do 2020 roku oraz 75% do 2030 roku. Wspólnota nie narzuca jak system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta ma wyglądać, dlatego w poszczególnych krajach kształtuje się on inaczej. Unikatowym rozwiązaniem mogą się pochwalić Węgrzy, którzy jako jedyni wprowadzili Narodową Centralną Organizację Odzysku (NHKV), która kontroluje przepływ funduszy od producentów wprowadzających produkty w opakowaniach do gospodarujących odpadami. Doskonałą okazją do zapoznania się z węgierskim systemem będzie konferencja "Gospodarka Odpadami - czas na radykalne zmiany" organizowana przez Stowarzyszenie "Polski Recykling" 10 października w Warszawie. Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele Węgierskiej Narodowej Centralnej Organizacji Odzysku.

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym GIOŚ!

Czytaj więcej: Recykling 673 Targi 1064Reportaże

Forum

Karol83

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-02-28

Alphaplast

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-02-16

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01