Czas na radykalne zmiany w gospodarce odpadami

Program konferencji:
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:10 Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie "Polski Recykling" - oficjalne otwarcie i wprowadzenie do tematyki
10:30 Adam Piłat PwC - Prezentacja Raportu PwC: Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania.
11:15 Przerwa kawowa
11:30 Agnes Czibok - Węgierska Centralna Narodowa Organizacja Odzysku(NHKV) - węgierski system gospodarki odpadami w praktyce
12:15 Panel Dyskusyjny: (Piotr Szewczyk Rada RIPOK, Szymon Dziak-Czekan "Polski Recykling", Adam Piłat PwC, Magdalena Dziczek - Ekopak, Marta Romanowska - przedstawiciel samorządu, przedstawiciel Organizacji Odzysku)
13:15 Obiad
14:00 Inspekcja Ochrony Środowiska - zmiany po nowelizacji
14:30 Daniel Chojnacki DPZ Kancelaria Prawna - Nowelizacja ustawy o odpadach
15:15 Przerwa kawowa
15:30 Hanna Kończal (wieloletni Inspektor) - Kontrola WIOŚ - prawa i obowiązki recyklera
16:15 Marcelina Chojnacka, Barbara Brzezińska PwC - Wybrane mechanizmy finansowania innowacji
17:00 Zakończenie konferencji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://polskirecykling.org/pl/?strona=aktualnosci

Czytaj więcej:
Targi 1179