Członkowie "Polskiego Recyklingu” dyskutowali o dalszych losach branży

Członkowie "Polskiego Recyklingu”…

14 listopada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Polski Recykling”. Recyklerzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu mieli okazję do podjęcia dyskusji o dalszych losach branży oraz kierunku działań jakie powinno podjąć Stowarzyszenie "Polski Recykling".

Przedstawiciele Stowarzyszenia z uwagą śledzą krajową debatę na temat przyszłości nowego systemu gospodarki odpadami. Branża poważnie i odpowiedzialnie podchodzi do wyzwań jakie nakładają na nas zapisy dyrektyw UE jak i wyznaczone poziomy recyklingu, które Polska ma uzyskać w najbliższym czasie. W roku 2020 jest to poziom 50%, który zdaniem wielu ekspertów może być realnie osiągnięty za 8 lat. W kolejnych latach poziomy te systematycznie jednak wzrastają. Jeśli ten scenariusz się spełni, może to oznaczać, że Polska z tego tytułu obłożona zostanie wysokim karami ze strony Komisji Europejskiej.

Zdaniem Stowarzyszenia, aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu należy podjąć pilne działania, które stworzą ramy prawne nowego systemu w oparciu o ROP i BDO. Opłata pochodząca z ROP powinna być tak podzielona, by spełnić wymogi funkcjonowania całego systemu przetwarzania odpadów, łącznie z recyklingiem, zgodnie z założonymi poziomami i w zgodzie z normami ochrony środowiska. To jest jednak tylko fundament niezbędnych zmian. Bez wsparcia branży recyklingu będzie to niemożliwe do osiągnięcia. Jeśli Polska ma podwoić, a w przyszłości potroić recykling to niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Jakość selektywnej zbiórki - surowiec przeznaczony do recyklingu musi być odpowiedniej jakości.
  2. Przytłaczająca większość odpadów ma wartość ujemną, dlatego dopłata za recykling musi być adekwatna do warunków rynkowych, w których działa recykler.
  3. Wprowadzenie obowiązku wykorzystywania recyklatów w produkcji nowych produktów, w tym opakowań.
  4. Należy stworzyć system premiowania artykułów pochodzących z recyklingu, aby wygenerować na nie popyt.
  5. Niezbędne jest wsparcie nowych inwestycji w branży, celem osiągnięcia wyższego poziomu innowacyjności oraz odpowiednich mocy przerobowych.
  6. Dostosować obecne przepisy tak, aby przeciwdziałały patologiom, ale nie dławiły uczciwie działających firm.
  7. Wsparcie firm poprzez ulgi podatkowe czy podobne mechanizmy, które pozwolą firmom efektywnie funkcjonować, szczególnie w pierwszym okresie wprowadzenia nowych regulacji.

Członkowie Stowarzyszenia, to firmy recyklingowe, które działają na zasadach wolnorynkowych. Nie mogą podejmować działalności w obszarach, które nie zapewnią im osiągnięcia efektów ekonomicznych.

Takiego efektu nie uzyska się decyzjami administracyjnymi, ale tylko poprzez stworzenie odpowiednich warunków ekonomicznych, które zapewnią naszym firmom normalne funkcjonowanie.

Stowarzyszenie postuluje o pilne podjęcie prac nad nowym systemem, który zgodnie z zapowiedzią Ministra Środowiska złożoną na konferencji 1 października br., uwzględni finansowe wsparcie branży recyklingu.

polski-recykling-2