Czysta i bezpieczna woda

Czysta i bezpieczna woda

W celu zapewnienia wysokiego poziomu czystości i bezpieczeństwa wody w całym systemie uzdatniania firma Pentair z Londynu zajmująca się rozwiązaniami w tym obszarze stosuje tworzywo Ultrason E 6020 P. Przy użyciu tego wydajnego polieterosulfonu (PESU) firmy BASF wytwarzane są membrany ultrafiltracyjne (UF) do oczyszczania i odkażania wody pitnej. Firma Pentair wykorzystuje tworzywo PESU o wysokim stopniu czystości w szerokim zakresie rozwiązań firmy X-Flow związanych z uzdatnianiem wody, obejmujących swoim zasięgiem całą instalację wodociągową - od początku do końca.

Dotyczy to zwłaszcza membran montowanych u źródła wody w instalacjach wodociągowych budynków użyteczności publicznej oraz w filtrach zakładanych w miejscu użytkowania wody w szpitalach na potrzeby zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. W przeciwieństwie do innych materiałów powszechnie stosowanych w membranach UF, takich jak polifluorek winylidenu (PVDF), Ultrason E cechuje wyjątkowe połączenie wysokostrumieniowej filtracji z wąskim rozkładem wielkości porów. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie membran UF zapewniających niezawodne usuwanie pasożytów, bakterii, a nawet wirusów. Membrany te pozwalają na spełnienie norm dla wody pitnej bez konieczności prowadzenia po filtracji dodatkowego silnego chlorowania.

Idealne rozwiązanie u źródła wody: membrany UF do instalacji wodociągowych

Firma Pentair stosuje tworzywo Ultrason E do wytwarzania membran X-Flow wykorzystywanych w systemach filtracji w budynkach użyteczności publicznej, na przykład w szpitalach, ośrodkach zdrowia i hotelach. Systemy te pomagają zapobiegać skażeniom wody w rurach wodociągowych powodowanym przez bakterie chorobotwórcze, takie jak bakterie Legionelli i Pseudomonas, które mogą wywołać poważne problemy zdrowotne u użytkowników budynków. Wykorzystanie tworzywa Ultrason E jako materiału podstawowego pozwala osiągnąć wąski rozkład wielkości porów w membranach UF. Membrany umożliwiają przy użyciu niskiego ciśnienia wysokowydajne i efektywne kosztowo wytwarzanie czystej, bezpiecznej wody pitnej, wolnej od bakterii i grzybów. Lepsza jakość wody przynosi korzyści również w innych systemach uzdatniania wody, na przykład w systemach odwróconej osmozy (RO), jak też w kotłach, maszynach do lodu oraz schładzaczach do wody.

Rozwiązanie stosowanie w miejscu użytkowania wody: filtry UF służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się infekcji

Tworzywo PESU firmy BASF można także wykorzystywać do filtracji w miejscu użytkowania wody, uzyskując w łatwy sposób niezawodną ochronę przed bakteriami znajdującymi się w wodzie w ostatnim momencie przed kontaktem człowieka z wodą. Unikalne filtry do głowic natryskowych, kranów i baterii są specjalnie zaprojektowane pod kątem zastosowania w placówkach noclegowych i medycznych, w tym w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak oddziały szpitalne o kluczowym znaczeniu, oddziały intensywnej terapii i sale operacyjne. Filtry te składają się z membran UF wykonanych z tworzywa Ultrason E i zawierających włókna kanalikowe o mikroskopijnych porach. Pory tworzą bardzo drobny filtr, który niezawodnie zatrzymuje bakterie i grzyby, zapewniając w ten sposób ochronę przed infekcjami wywoływanymi przez kontakt z wodą. Mimo wysokich wymagań w odniesieniu do efektywności filtracji, Ultrason E pozwala na uzyskanie bardzo dużej wydajności membran, tj. wysokostrumieniowego filtrowania.

Ultrason E to materiał o wysokim stopniu czystości i o niskiej zawartości żeli i oligomerów, zapewnia więc on stabilność procesów produkcji membran. Wykazuje niską tendencję do gromadzenia zabrudzeń. Jest łatwy w czyszczeniu, gdyż charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością chemiczną, na przykład na działanie kwasów, podchlorynu sodu i sody kaustycznej. Możliwe jest wielokrotne przeprowadzanie sterylizacji z użyciem pary przegrzanej (o temperaturze 134°C), tlenku etylenu i promieni gamma bez szkody dla delikatnej struktury porów. Materiał BASF można stosować w szerokim zakresie pH (013) bez pogorszenia jakości. Spełnia normy FDA i normy europejskie dotyczące wielokrotnego kontaktu z żywnością, dlatego można go stosować nie tylko w przypadku kontaktu z wodą, lecz także w przetwórstwie spożywczym.

Na rynku oferowanych jest kilka typów produktów do szerokiego zakresu zastosowań, np. Ultrason E 2020P, E 6020P i E 7020P.
Ultrason to nazwa handlowa używana przez firmę BASF dla określenia poliarylosulfonów. Obejmuje ona różne linie produktów: Ultrason S (polisulfon - PSU), Ultrason E (polieterosulfon - PESU) i Ultrason P (polifenylosulfon - PPSU). Ultrason nadaje się do produkcji membran w szerokim zakresie zastosowań: od ultrafiltracji (UF) do nanofiltracji/odwróconej osmozy (NF/RO), w tym membran do separacji gazów i perwaporacji.

Source: BASF
Czytaj więcej:
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska

Reportaże

Forum