Czyszczenie tworzyw sztucznych bez użycia wody

Czyszczenie tworzyw sztucznych… Czyszczenie tworzyw sztucznych bez użycia wody jest możliwe. Można to osiągnąć m.in. dzięki nowości w ofercie austriackiej firmy Maschinen und Anlagenbau Schulz. Firma specjalizuje się w produkcji sprzętu do obróbki tworzyw sztucznych. Jej najnowszym hitem jest instalacja czyszcząco - susząca do wstępnej obróbki tworzyw sztucznych.

W Polsce austriacki MAS działa za pośrednictwem firmy MT Recykling. Wprowadza na rynek nowoczesną instalację czyszcząco – suszącą, która bazuje na technologii DRD, czyli podwójnej tarczy wiernika (ang. double rotor disk). Produkt stanowi połączenie wirówki myjącej i suszarki termicznej. Zapewnia suchy proces, który nie niszczy materiałów.

Urządzenie ma trafiać do zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, w których przeprowadza się operacje związane z czyszczeniem wsadu produkcyjnego, pochodzącego z odzysku.

O walorach instalacji przesądza fakt, że pozwala ona na usuwanie różnego rodzaju ścieralnych zanieczyszczeń w postaci piasku, ziemi, włókien i papieru powstałych z folii termokurczliwej, odpadów przemysłowych, włóknistych tworzyw sztucznych, kubków, pociętych zbiorników.

Dlaczego warto w ogóle korzystać z urządzeń do czyszczenia na sucho i co przesądza o ich przewagach w porównaniu z urządzeniami, które nie obywają się bez konieczności użycia wody?

Przede wszystkim w przetwórstwie tworzyw sztucznych czyszczenie bez korzystania z wody zapewnia zwiększoną jakość produktu i przerobu materiału. Ponadto koszty związane z oczyszczeniem ledwie jednego kilograma materiału są co najmniej połowę niższe niż w przypadku użycia systemów czyszczenia na mokro. Warto też wiedzieć, że systemy DRD nie wymagają specjalnego zasilania wodą, ani nie powodują dodatkowych nakładów ponoszonych na usuwanie zanieczyszczonej wody.

System DRD wyposażono w całkowicie zautomatyzowany program sterowania, co skutkuje większą prostotą w obsłudze i eksploatacji.

Do najważniejszych korzyści, wynikających ze stosowania omawianego systemu należy wyższa wydajność wytłaczarki, która jest osiągana za sprawą wstępnego nagrzania materiału, a także stabilność procesu realizowana przy pomocy niewielkiej i stałej resztkowej zawartości wody oraz wyższa jakość granulatu dzięki stałym cechom materiału. Nie wolno też zapominać o długim okresie sprawności sit filtra roztopionego materiału i stosunkowo długiej żywotności ślimaków oraz cylindrów wytłaczarki.

Czyszczenie materiału rozdrobnionego wcześniej przy pomocy kruszarek następuje przy zastosowaniu techniki DRD. Łączy ona w jednym urządzeniu czyszczenie metodą odśrodkową i suszenie cieplne.

Jak wygląda sam proces?

Tworzywo sztuczne obraca się w cylindrycznej komorze i jest unoszone przez przepływające ciepłe powietrze. Burzliwy przepływ zapewnia wysoki efekt suszenia, który z kolei redukuje wilgoć do około dwóch procent. Jednocześnie wszelkie powstałe zanieczyszczenia są eliminowane przy użyciu sit i przenoszone do odpylacza. Czyste fragmenty są natomiast wstępnie podgrzewane, w związku z czym zużycie energii przez proces wytłaczania spada. W ostatnim etapie procesu materiał jest transportowany poprzez podajnik aż do rozdrabniacza oraz przechodzi przez zbiornik buforowy do urządzenia czyszczącego na sucho. Po suszeniu i czyszczeniu, folia która uległa rozdrobnieniu trafia od razu do wytłaczarki.

W skład instalacji do czyszczenia tworzyw wchodzi transporter podający, kruszarka jednowałowa, transporter odbierający, zbiornik pośredni, urządzenie do czyszczenia na sucho DRD, dmuchawa przedmuchująca materiał, cyklon odbierający materiał, zbieracz pyłu, cyklon wyprowadzający pył oraz dmuchawa wyciągająca pył.

Czytaj więcej:
Maszyny 547
Nowości 279