Daniel Dajewski prezesem Radpolu

Daniel Dajewski prezesem Radpolu
Daniel Dajewski z początkiem marca objął funkcję prezesa Radpolu, wytwórcy i dostawcy produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Dajewski dołączył do zasiadających w zarządzie spółki wiceprezesów – Marcina Rusieckiego oraz Andrzeja Sielskiego.

- Stając na czele Radpolu mam przed sobą ambitne cele, które znając potencjał zakładów wchodzących w skład grupy są jak najbardziej realne do osiągnięcia - powiedział Dajewski. - Nasza uwaga będzie obecnie skupiona na rozwoju organicznym i optymalnym wykorzystaniu posiadanych mocy produkcyjnych. Synergie pięciu naszych fabryk dają ogromne szanse na budowanie przewag konkurencyjnych zwłaszcza w kluczowych dla nas branżach jak energetyka, ciepłownictwo czy też sektor wodno-kanalizacyjno-gazowy. Ważnym celem jest wzrost sprzedaży zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Z nowoczesnymi i zaawansowanymi produktami możemy z powodzeniem zwiększać eksport i przychody z tego tytułu. Dlatego też wykorzystując dotychczasowe zawodowe doświadczenie w spółkach produkcyjnych będę dążył do intensywnego rozwoju działalności grupy na rynkach europejskich.

Daniel Dajewski związany był wcześniej z takimi spółkami jak Magnaplast (1996–1999), Pipelife Poland (1999 2006), Pipelife Czech (200 –2008), Pipelife Russia (2009–2010) oraz Balex Metal (2010–2013). W Pipelife Russia jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny był między innymi za restrukturyzację, budowę nowej sieci dystrybucyjnej, organizację zespołu sprzedażowego oraz uruchomienie nowego zakładu. Z kolei w Balex Metal zajmował stanowiska między innymi dyrektora handlowego oraz dyrektora zarządzającego podmiotami zależnymi. Nadzorował procesy sprzedażowe w całej grupie Balex, która w tym okresie zarejestrowała znaczący wzrost obrotów we wszystkich segmentach swojej działalności, z czego największą dynamiką odznaczała się sprzedaż eksportowa. Nowy prezes Radpolu jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył liczne szkolenia z zakresu strategii sprzedaży, technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Poprzedni prezes spółki, Krzysztof Pióro, złożył w połowie grudnia ub.r. rezygnację z pełnionej funkcji z powodów osobistych. Pióro piastował stanowisko szefa Radpolu od października 2013 roku.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Czytaj więcej: Rury 75 Ludzie i firmy 363

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska