Dassault Systèmes pomaga przemysłowi oszczędzać zasoby

Dassault Systèmes pomaga przemysłowi…

Gdyby wszyscy ludzie żyli tak jak mieszkańcy Polski, wszystkie zasoby naturalne, które Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu jednego roku, zostałyby zużyte na rok 2022 już 2 maja. Od tego dnia, Polskiego Dnia Długu Ekologicznego, zużycie zasobów naturalnych odbywa się kosztem Ziemi. Po krótkotrwałym wyhamowaniu w ubiegłym roku, termin ten znów przyspiesza do poziomu sprzed pandemii.

W związku z tym wyzwaniem, oprócz zaangażowania świata polityki i społeczeństwa, także gospodarka powinna nadać priorytet tematom zużycia zasobów i zrównoważonego rozwoju. Rosnące ceny surowców i energii w połączeniu z ograniczonymi zasobami wzmagają presję. W praktyce oznacza to konieczność ponownego przeanalizowania metod produkcji, optymalizacji łańcuchów dostaw oraz opracowywania produktów zrównoważonych w całym cyklu życia. Konsekwentne dążenie firm do cyfryzacji może pomóc w skutecznej ochronie klimatu i zasobów naturalnych, a jednocześnie pozwoli na utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu.

sao-energy-use-1920x1080
Fot.: Dassault Systèmes

Świat wirtualny stwarza wiele możliwości połączenia zrównoważonego rozwoju z duchem innowacyjności. Można w nim bez końca prowadzić prace rozwojowe i symulacyjne. Dzięki zastosowaniu wirtualnego bliźniaka, takiego jak 3DExperience Twin firmy Dassault Systèmes, produkty lub całe procesy produkcyjne mogą być testowane w przestrzeni wirtualnej, pod kątem różnych czynników, takich jak skład materiału, dopuszczalne obciążenia, procesy i optymalizacje na podstawie wyników - bez konieczności budowania fizycznego prototypu. Wirtualne bliźniaki wnoszą tym samym ogromny wkład w ochronę klimatu i oszczędzanie zasobów.

Oprócz symulacji w przestrzeni wirtualnej ważne jest także sprawdzenie na wczesnym etapie, jaki będzie ślad ekologiczny produktu. Rozwiązania w zakresie oceny cyklu życia pozwalają firmom mocno zakorzenić zrównoważony rozwój w procesie rozwoju produktów. W ten sposób aspekty środowiskowe mogą być brane pod uwagę w całym łańcuchu wartości - od zużycia energii i wody po redukcję odpadów i recykling. Dlatego też Dassault Systèmes przedstawiło niedawno własne rozwiązanie, które wspiera firmy w precyzyjnym określaniu śladu ekologicznego ich produktów, a tym samym w bardziej świadomym i efektywnym korzystaniu z dostępnych zasobów.

Korzystając z rozwiązań cyfrowych, firmy mogą nie tylko rozwijać zrównoważone innowacje, ale także wnieść istotny wkład w ochronę zasobów i klimatu. Ten wkład ma również znaczenie globalne: kraje uprzemysłowione, takie jak Polska, mają duży wpływ na datę Światowego Dnia Długu Ekologicznego, który jest obliczany na podstawie krajowych Dni Długu Ekologicznego, przypadających coraz wcześniej w ciągu roku. Podczas gdy w latach 70. ubiegłego wieku data ta wypadała jeszcze w grudniu, w 2021 roku ujemny bilans ekologiczny został osiągnięty już pod koniec lipca. Na bieżący rok nie obliczono jeszcze daty Światowego Dnia Długu Ekologicznego.

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska