Debiut akcji PCC Rokita na GPW

Debiut akcji PCC Rokita na… W dn. 25 czerwca na warszawskiej giełdzie zadebiutują akcje spółki PCC Rokita, która w zeszłym tygodniu przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości niemal 100 mln zł. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu po 6 dniach roboczych od przydziału.

W ramach IPO PCC Rokita pozyskała 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a grupa PCC (strategiczny akcjonariusz) uzyskała 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów – redukcja w Transzy Indywidualnej wyniosła 76 proc. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Po przeprowadzonej ofercie oraz rejestracji akcji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 10 proc.

Spółka wywiązała się z deklaracji o szybkim wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu, którą podczas IPO złożyła inwestorom. Biorąc pod uwagę emisje akcji z ostatnich lat średni czas mijający od przydziału do pierwszego dnia notowań to prawie 11 dni roboczych. Akcje PCC Rokita zadebiutują po 6 dniach roboczych.

– Wiemy jak istotna dla inwestorów jest płynność - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Podobnie jak w przypadku każdej serii emitowanych przez nas obligacji, także teraz dołożyliśmy wszelkich starań, aby akcje PCC Rokita jak najszybciej trafiły do publicznego obrotu. Sprawnie przeszliśmy przez wszystkie procedury i udało się. Dziękuję całemu zespołowi, z którym miałem przyjemność pracować na ten sukces.

- PCC Rokita to dobra spółka, z profesjonalnym zarządem, z wizją rozwoju i spójnymi z nią planami inwestycyjnymi, które finansuje środkami własnymi i długiem - skomentował Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM SA. - Od kilku lat skutecznie buduje relacje z rynkiem i zdobyła zaufanie inwestorów. Cieszę, że DM BDM miał swój udział w tym procesie i transakcjach. Równocześnie gratuluję kolejnej udanej transakcji.

Do obrotu na rynku GPW trafi 8.338.385 Akcji serii B oraz 1.588.264 Akcji serii C (początkowo Praw do Akcji) wyemitowanych w ramach IPO. Łączna liczba wprowadzanych akcji to 9.926.649. Kapitalizacja spółki, czyli wartość rynkowa wynosi ok. 655 mln zł (liczona wg ceny emisyjnej).

Plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata są ambitne, a ich realizacja będzie możliwa głównie dzięki środkom z IPO.

– Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Przed nami okres intensywnej i ciężkiej pracy, która zaowocuje szybszym rozwojem spółki.

Czytaj więcej:
Giełda 147

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4