Defekt linii produkcyjnej PA 6 w niemieckiej spółce Azotów

Defekt linii produkcyjnej PA 6 w niemieckiej spółce Azotów
Według informacji uzyskanych przez nasz portal, w zakładach Grupa Azoty ATT Polymers GmbH w Guben defektowi uległ system ogrzewania reaktora I stopnia polimeryzacji, co wymusiło awaryjne odstawienie i opróżnienie ciągu produkcyjnego. Produkcja poliamidu 6 nie została wstrzymana, lecz jedynie ograniczona o ok. 16 t/dobę, czyli o ok. 15 proc. zdolności produkcyjnej i dotyczy jedynie poliamidu o wysokiej gęstości. Jak się dowiedzieliśmy, usterka wystąpiła w jednej z pięciu linii produkcyjnych, w dodatku - w linii o najmniejszej zdolności produkcyjnej.

W przekazanym nam komunikacie firma podała, że postój nie powinien potrwać dłużej niż tydzień. W tym czasie Grupa Azoty będzie się starać zaspokajać potrzeby klientów zapasami magazynowymi oraz produktami wytwarzanymi w innych spółkach należących do Grupy.

Czytaj więcej: Poliamid (PA) 116

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8