"Dni Ekstruzji" 1.Plastcompany dużym sukcesem

Drugi dzień seminarium rozpoczęły prelekcje dotyczące oferty 1.Plastcompany w zakresie dodatków do tworzyw, zarówno PVC jak i poliolefin. Uczestnicy mogli zapoznać się z szeroką gamą masterbatchy, barwników, modyfikatorów i środków smarnych dostarczanych przez firmę.

Jednak nie bez powodu w kuluarach spotkania dzień ten nazywano dniem „serwisowym” Dzięki połączeniu online z pracownikami działu technicznego firmy KraussMaffei, uczestnicy „Dni Ekstruzji” mogli szczegółowo zapoznać się z kwestiami dotyczącymi serwisu maszyn i urządzeń tego niemieckiego producenta.

W ramach bloku serwisowego zaprezentowano m.in. wirtualny serwis SmartAssist. Aplikacja ta umożliwia kontakt serwisowy z ekspertami KraussMaffei na całym świecie za naciśnięciem jednego przycisku. Rozwiązanie pozwala na zaawansowaną i bezpieczną komunikację audio/wideo, np. między operatorem maszyny a ekspertem znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki Augmented Reality na rzeczywiste obiekty można nakładać wirtualne teksty i symbole, co zwiększa jakość i szybkość np. rozwiązywania problemów.

W trakcie części seminarium poświęconej kwestiom technicznym poruszono również kwestie napraw i regeneracji urządzeń, konwersji napędów z DC na AC czy też aktualizacji stosowanego w maszynach KraussMaffei oprogramowania (z dotychczasowego środowiska C4 na C6).

Gospodarzami ostatniej sesji tego dnia były zaproszone przez organizatorów firmy Mixaco, Azo, Qip i Transitube, których rozwiązania również znajdują się w ofercie 1.Plastcompany.

untitled-2

Daniel Seibel z Azo zaprezentował ofertę firmy w zakresie systemów transportu, dawkowania, ważenia i mieszania, Rolf Haverkamp z Transitube zajął się tematyką transportu proszków, zaś Gunther Scheiflinger opowiedział o rozwiązaniach firmy QIP w zakresie urządzeń peryferyjnych.

- Jest to kolejne zorganizowane przez naszą firmę wydarzenie - podsumował „Dni Ekstruzji” Tomasz Zahorski, dyrektor zarządzający 1.Plastcompany Polska. - Zajmuje ono szczególne miejsce w naszej filozofii działania. Preferujemy bezpośredni kontakt z klientem. W zastosowanej przez nas formule spotkań mamy więcej czasu, aby z klientami wymienić bieżące doświadczenia. Istotne jest również to, że w trakcie takich spotkań dochodzi do interakcji również pomiędzy samymi klientami. To dla nas wartość dodana.

untitled-5

Uczestnicy seminarium bardzo pozytywnie ocenili organizację „Dni Ekstruzji”, która ich zdaniem była profesjonalna i stała na wysokim poziomie. W ich opinii, organizatorom i prowadzącym udało się uniknąć zarazem zbytniej formalności, co pozwoliło na możliwość zadawania konkretnych, czasem niełatwych, pytań w trakcie prelekcji. Co jednak najważniejsze, żadne z pytań nie pozostało bez satysfakcjonującej odpowiedzi.

- Bardzo bogaty program konferencji, profesjonalni prelegenci, a co najważniejsze sympatyczna atmosfera - ocenił jeden z uczestniczących w „Dniach Ekstruzji” gości.