Do 2017 roku popyt na biotworzywa wzrośnie dwukrotnie

Najbardziej odpowiednią metodą składowanie polimerów biodegradowalnych jest ich kompostowanie, co wymaga znacznych nakładów na infrastrukturę przeznaczoną do tego celu. W Europie sieć kompostowni jest w skali globalnej najlepiej rozwinięta, w Stanach Zjednoczonych jest mniejsza, choć stale się rozszerza.

Amerykański rynek polimerów biodegradowalnych odnotował w ostatnich latach znaczący rozwój przede wszystkim ze względu na rosnącą konkurencyjność cenową nowych materiałów oraz wsparcie ze strony władz na promowanie tego typu tworzyw, których przykładem jest wprowadzenie definicji biodegradowalności oraz wprowadzanie zakazów sprzedaży toreb wykonanych z tradycyjnych tworzyw.

W Azji zwiększone zużycie polimerów biodegradowalnych jest związane między innymi z zachętami rządowymi do ich stosowania. Także tutaj wprowadza się zakazy sprzedaży toreb foliowych. Ale rynek azjatycki nie rośnie w spodziewanym tempie, głównie ze względu na wyższe ceny polimerów biodegradowalnych niż konwencjonalnych tworzyw. Ze względu na nowe regulacje rządowe w kolejnych latach analitycy spodziewają się do szybkiego wzrostu sprzedaży na rynku chińskim.

W 2012 roku najważniejszymi na rynku polimerami biodegradowalnymi były polilaktyd (47 proc. rynku) oraz tworzywa oparte na skrobi (41 proc.). Surowcami do produkcji tworzyw w tej drugiej grupie są kukurydza, ziemniaki, maniok i buraki cukrowe. W Europie produkuje się głównie tworzywa oparte na skrobi (62 proc. produkcji), natomiast materiały oparte na PLA stanowią 24 proc. produkcji.