Drukuj

Do 2017 roku popyt na biotworzywa wzrośnie dwukrotnie Demand for biodegradable polymers will double until 2017

Do 2017 roku popyt na biotworzywa wzrośnie dwukrotnie
Najnowszy raport agencji IHS Chemical wskazuje, że wzrastająca presja konsumentów oraz zmiany w prawie spowodują wzrost zapotrzebowania na polimery biodegradowalne z 269 tys. ton rocznie w 2012 roku do 525 tys. ton rocznie w 2017 roku, co oznacza wzrost o 15 proc. w skali roku.

Prognoza dotyczy rynku północnoamerykańskiego, europejskiego i azjatyckiego i skupia się jedynie na polimerach biodegradowalnych, które stanowią część rynku biotworzyw.

Największą część wyrobów z polimerów biodegradowalnych stanowią opakowania do żywności, naczynia i sztućce. Dużą rolę w tym segmencie odgrywają opakowania piankowe i kompostowalne torby. Przewiduje się, że w strefie euroatlantyckiej rynek ten będzie rósł w dwucyfrowym tempie.

Jak zauważają analitycy IHS Chemical, rynek polimerów biodegradowalnych jest wciąż młody i niewielki, ale posiada ogromny potencjał. Przyczyną zainteresowania konsumentów wyrobami z tego typu materiałów jest możliwość łatwego pozbycia się odpadów bez konieczności sortowania, co sprzyja wysiłkom zmierzającym do zmniejszenia ilości składowanych odpadów.

Raport wskazuje także na rosnące zainteresowanie biodegradowalnymi polimerami w zastosowaniach medycznych oraz przemyśle wydobywczym - mogą być stosowane w procesie szczelinowania przy wydobywaniu gazu łupkowego.

W 2012 roku dominującym rynkiem w zakresie polimerów biodegradowalnych była Europa, konsumująca 147 tys. ton, czyli ponad połowę światowej produkcji. W tym samym czasie w Ameryce Północnej zużyto 29 proc. całkowitej produkcji, natomiast w Azji ten odsetek wyniósł 16 proc. Za przewagę Europy pod względem zużycia odpowiedzialne są przede wszystkim rygorystyczne przepisy dotyczące składowania odpadów.