Dobre perspektywy dla rynku tworzyw technicznych

Dobre perspektywy dla rynku… Od wielu lat sektor tworzyw technicznych notuje wyższe wskaźniki wzrostu aniżeli tworzywa masowe. Zdaniem analityków agencji Ceresana ten trend będzie się utrzymywać ze względu na ciągle wzrastające zapotrzebowanie na coraz to lżejsze i efektywniejsze materiały. Takie właśnie właściwości mogą zaoferować tworzywa techniczne. W drugim już raporcie na temat tworzyw technicznych eksperci agencji Ceresana szacują zapotrzebowanie na takie materiały, jak ABS, PC, PA, PMMA, POM, PBT, SAN czy fluoropolimery na 20,3 mln ton rocznie.

Z raportu wynika, iż rynek tworzyw technicznych zdominowany jest przez akrylonitrylo-butadien-styren (ABS), którego udział w rynku tworzyw technicznych ocenia się na 40 proc. Ponad 6 mln ton tego tworzywa wykorzystuje się w Azji. Stosowany jest między innymi w branży transportowej (np. siedzenia, panele drzwiowe) czy w sektorze elektryczno-elektronicznych. ABS używany jest także w budownictwie oraz w artykułach gospodarstwa domowego i innych dobrach konsumenckich.

W skali światowej to właśnie dobra konsumenckie oraz zastosowania w elektronice stanowią najważniejsze rynki dla wielu tworzyw technicznych. Prawie jedna czwarta światowego zapotrzebowania na tworzywa techniczne pochodzi z tych dwóch sektorów. Trzecim najważniejszym rynkiem jest przemysł transportowy, gdzie w najbliższych latach mają być notowane największe wzrosty (podobnie w sektorze elektroniczno-elektrycznym). Słabiej, bo w tempie 2,5-2,9 proc. rocznie, wzrastać będzie zapotrzebowanie w budownictwie i na rynku dóbr konsumenckich.

W perspektywie globalnej zapotrzebowanie na tworzywa techniczne ze strony różnych rynków jest bardzo zróżnicowane - podczas gdy branża transportowa zużywa 35 proc. poliamidów, to największym odbiorcą ABS jest rynek dóbr konsumenckich.