Dobre wyniki Orlenu w 2018 r.

Dobre wyniki Orlenu w 2018…

W 2018 roku Orlen osiągnął przychody na poziomie 110 mld zł, o 15% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, przy rekordowym poziomie przerobu ropy oraz sprzedaży. EBITDA LIFO wyniosła 8,3 mld zł. Historyczne rekordy z EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld złotych odnotował segment detaliczny. Zysk netto wyniósł 5,5 mld zł.

Orlen w swoim oświadczeniu informuje, że dobre wyniki zostały wypracowane w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, przy średniorocznym wzroście cen ropy naftowej o ponad 30% (r/r) i gazu ziemnego o 29%. Dodatkowo widoczny był wpływ realizowanych w cyklach 2-3 letnich postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Możejkach oraz części petrochemicznej w w Orlenie i Unipetrolu.

Komunikat prasowy Orlenu przypomina, że w 2018 roku rozpoczęto proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, uruchomiono Program Rozwoju Petrochemii, dokonano wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Unipetrolu i wzmocniono pozycję na Litwie, oddano do eksploatacji blok parowo-gazowy w Płocku, a także kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. W 2018 roku koncern utrzymał rating Fitch BBB- z perspektywą stabilną, a także, zgodnie wypłacił dywidendę w wysokości 1,3 mld PLN, czyli 3,00 zł na akcję. W grudniu ogłoszono aktualizację strategii na lata 2019-2022.

W 2018 roku PKN Orlen:

  • Wypracował dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,3 mld zł
  • Osiągnął wzrost przychodów o 15% (12M/12M) do poziomu 110 mld zł
  • Osiągnął rekordowy przerób ropy na poziomie 33,4 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż 42,9 mln ton
  • Wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO ponad 2,8 mld zł w segmencie detalicznym, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7% (12M/12M)
  • Wypracował wynik netto na poziomie 5,5 mld zł

Czytaj więcej:
Paliwa 57
Ropa 56

I kto za to płaci?
I kto za to płaci?

Wysłany: 2019-01-24 16:33:40

http://www.wykop.pl/ramka/4764195/ceny-ropy-spadly-ceny-paliw-nie-orlen-z-gigantycznym-zyskiem-w-iv-kwartale/Reportaże

Forum