Dobre wyniki spółek chemicznych na giełdzie

Dobre wyniki spółek chemicznych na giełdzie
Kursy małych spółek chemicznych od początku roku zyskały średnio 627 proc. Jednak pojęcie dobrej spółki giełdowej nie zawsze musi pokrywać się z dobrą inwestycją. Koniunktura gospodarcza sprzyja również giełdowym producentom opakowań z tworzyw sztucznych, czego przykładem może być Plast-Box, wytwórca plastikowych wiader i skrzyneczek.

O całej sprawie informuje Parkiet. Zauważa, że w szeroko pojętej branży chemicznej (według klasyfikacji GPW) znajduje się siedem spółek o kapitałach własnych poniżej 100 mln zł. Wśród nich tylko Permedia prowadzą działalność chemiczną sensu stricto. Pozostałe to producenci opakowań z tworzyw sztucznych (Plast-Box, ZTS Erg), firmy kosmetyczne (Kolastyna, Pollena Ewa) oraz jeden wytwórca drogowych trójkątów ostrzegawczych Suwary.

Spółki te cieszyły się słabym zainteresowaniem inwestorów ze względu na niską płynność, ale także przyczyniły się do tego niekorzystne kursy walut i ceny surowców na światowych rynkach. W wyniku tego przedsiębiorstwa były wyceniane ze sporym dyskontem do całej branży chemicznej. Średni stosunek ceny do zysku balansował w okolicach 17, podczas gdy dla porównania dla sektora wskaźnik ten wynosił 24. Niechęć inwestorów do tych firm była więc aż nadto wyraźna.

W ciągu ostatnich miesięcy sytuacja zmieniła się diametralnie. Od początku roku siedem najmniejszych firm z sektora podrożało przeciętnie o 67 proc., czyli 45 punktów procentowych więcej niż WIG. Tym samym przeciętny wskaźnik ceny do zysku wynosi już nie 17, a ponad 41, czyli o wiele więcej niż średnie rynkowe.

Większość analityków wskazuje na skokową poprawę wyników za pierwszy kwartał, jako powodów tego zainteresownia. Jeśli spojrzymy na osiągnięcia wspomnianych siedmiu firm, to okaże się, że ich przychody wzrosły o przeszło 30 procent. Towarzyszyła temu wyraźna poprawa marż i rentowności, dzięki czemu firmy zarobiły również krocie na poziomie wyniku netto - prawie 110 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2006 r.

Firmy małej chemii całymi garściami czerpią obecnie z boomu budowlanego. Chyba najbardziej ręce zaciera spółka Permedia, której głównym produktem są pigmenty nieorganiczne.

Koniunktura gospodarcza sprzyja również giełdowym producentom opakowań z tworzyw sztucznych, czego przykładem może być Plast-Box, wytwórca plastikowych wiader i skrzyneczek. W ciągu trzech ostatnich miesięcy jego akcje powędrowały w górę o blisko 5 zł. Z 50 zł do 55,6.


Czytaj więcej: Giełda 132