Dow wychodzi z polipropylenu

Dow wychodzi z polipropylenu
Spółka Dow Chemical Company podpisała ostateczne porozumienie w sprawie sprzedaży działu Polypropylene Licensing and Catalyst firmie W. R. Grace & Co. Transakcja o wartości 500 mln dol. zostanie zamknięta z końcem roku, po uzyskaniu akceptacji ze strony organów regulujących. Zyski z dezinwestycji zostaną przeznaczone na redukcję długu, inwestycje i wynagrodzenie akcjonariuszy.

Po raz pierwszy plany sprzedaży biznesu polipropylenowego władze Dow przedstawiły w marcu br. jako cześć nowej strategii, która zakłada zbycie aktywów o wartości 1,5 mld dol. do końca przyszłego roku.

Działalność jednostki Polypropylene Licensing and Catalyst obejmuje technologię produkcji polipropylenu, w tym: technologię Unipol PP, Consista D7000 Donor oraz SHAC Catalyst wraz z technologią Advanced Donor Technology. Dezinwestycja obejmuje sprzedaż wytwórni katalizatorów w Norco (Luizjana, USA) wraz z kontraktami, licencjami, własnością intelektualną i środkami ruchomymi.
W związku ze zbyciem aktywów ok. 90 pracowników Dow przejdzie do firmy W. R. Grace & Co.

- Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym krokiem ze strony firmy Dow w kierunku selektywnego wyłączania z naszego portfolio aktywów, które z naszego punktu widzenia nie posiadają już strategicznego znaczenia - powiedział Andrew N. Liveris z firmy Dow. - Nasza strategia skupia się na zawężeniu obecności rynkowej oraz inwestowaniu w działy rosnące, o dużym znaczeniu rynkowym, jak np. branża elektroniczna, wodna, opakowaniowa czy rolnicza. Planujemy dalsze dezinwestycje w ciągu nadchodzącego roku w celu zapewnienia naszym akcjonariuszom zwiększonych zysków.

Drugim wystawionym na sprzedaż działem spółki jest sektor dodatków do tworzyw, produkujący materiały znajdujące zastosowanie m.in. w branży budowlanej, opakowaniowej, AGD czy motoryzacyjnej.