DowDuPont ogłosił wyniki przeglądu portfela produktów

DowDuPont ogłosił wyniki przeglądu… 12 września spółka DowDuPont ogłosiła, że rada nadzorcza oraz zarząd zakończyły kompleksowy przegląd struktury portfela trzech planowanych niezależnych spółek. Przegląd przeprowadzony został przy pomocy niezależnych doradców. Rada jednogłośnie stwierdziła, że w świetle wiedzy uzyskanej od chwili ogłoszenia transakcji, dokonane zostaną pewne ukierunkowane modyfikacje w działach Materials Science oraz Specialty Products, które zwiększą przewagę konkurencyjną planowanych spółek. Zmiany te lepiej dostosowują spółki do potrzeb ich docelowych rynków, zapewniając im wyraźny cel, rozpoznawalność na rynku, ukierunkowaną innowacyjność, szybszy rozwój oraz wyposażą każdą z nich w lepsze narzędzia do walki z konkurencją jako lidera w branży.

Rada nadzorcza DowDuPont zatwierdziła zmiany na podstawie dokładnego przeglądu przeprowadzonego przez jej członków, który obejmował zalecenia spółki McKinsey & Company; kompleksowej operacyjnej analizy biznesowej wykorzystującej wiedzę zgromadzoną podczas minionych 20 miesięcy przygotowań do połączenia; wkładu ze strony wielu interesariuszy, w tym zarówno inwestorów, jak doradców finansowych. W wyniku kompleksowej analizy spółka DowDuPont przeniesie poniższe jednostki z działu Materials Science do działu Specialty Products:

  • Dow Automotive Systems;
  • Dow Building Solutions;
  • Dow Water and Process Solutions;
  • Dow Pharma and Food Solutions;
  • Dow Microbial Control;
  • DuPont Performance Polymers.
Na podstawie prognoz na rok 2017 jednostki, które zostaną przeniesione do działu Specialty Products, będą odpowiadały za całkowitą sprzedaż netto o wartości ponad 8 miliardów dolarów oraz za zysk operacyjny EBITDA o wartości około 2,4 miliarda dolarów (w tym około 40% historycznego zysku EBITDA spółki Dow Corning). W odniesieniu do oryginalnej umowy połączenia, modyfikacje przedstawiają się następująco:
  • ok. 4 miliardy dolarów sprzedaży netto z historycznego portfela Dow rozdzielone równo pomiędzy sektory Consumer Solutions i Infrastructure Solutions;
  • ok. 4 miliardy dolarów sprzedaży netto ze strony historycznego przedsiębiorstwa DuPont Performance Polymers przenoszącego się do działu Specialty Products.
- Rada nadzorcza DowDuPont pragnie zapewnić, że te ukierunkowane modyfikacje portfela są w pełni uzasadnione i przyniosą wszystkim interesariuszom długoterminowe korzyści - podkreślił Andrew Liveris, prezes rady nadzorczej spółki DowDuPont. - Modyfikacje te zaowocują wynikami określonymi w kompleksowej analizie, przeprowadzonej przez zarządy spółek Dow i DuPont w ciągu minionych miesięcy. Analiza skorzystała również na świeżym spojrzeniu niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności spółki McKinsey & Company - zaznaczył Liveris.

- Fundamentem naszych działań była wiedza zgromadzona podczas postępu naszej integracji. Modyfikacje te mają również poparcie komitetu doradczego działu Materials Science, ponieważ lepiej dostosowują wybrane jednostki do branż rynku, którym służą przy zachowaniu atutów dotyczących integracji i innowacji w strategicznych łańcuchach wartości. W efekcie nasze działy Materials Science i Specialty Products będą w stanie jeszcze trafniej przewidywać potrzeby klienta poprzez celową innowację i rozwój technologii, które przyniosą przyspieszony wzrost z szerszego pakietu produktów najwyższej jakości.

Czytaj więcej:
Rynek 1087
Relacja 182

Reportaże

Forum