Drożeją niektóre produkty BASF

Drożeją niektóre produkty… BASF podnosi, obowiązujące w regionie EMEA, ceny dyspersji polimerowych oraz proszków i klejów akrylowych typu hotmelt

Obowiązujące dotychczas ceny dyspersji polimerowych wzrosną maksymalnie o 80 euro za tonę a ceny klejów akrylowych typu hotmelt i proszków redyspergowalnych maksymalnie o 140 euro za tonę. Wzrost cen następuje od 26 marca 2018 roku, lub zgodnie z zastrzeżeniem ograniczeń zapisanych w obowiązujących umowach.

BASF tłumaczy podwyżkę cen stałym wzrostem kosztów surowców, a także kosztów ogólnych (np. transportu). Produkty, których dotyczy podwyżka, są wykorzystywane jako polimery w substancjach klejących, spoiwach do włóknin, powłokach architektonicznych i produktach chemii budowlanej.

Źródło: BASF
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska