Dwory przekroczyły prognozy finansowe na 2004 rok

Dwory przekroczyły prognozy… Rok 2004 był bardzo dobrym rokiem dla spółki Dwory S.A. Dzięki wysokiej sprawności operacyjnej i zbudowanej w ostatnich latach pozycji rynkowej spółka osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Sprzyjała temu również znacząca poprawa koniunktury w światowym przemyśle petrochemicznym, która zbiegła się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Okoliczności te zostały przez Dwory S.A. wykorzystane do dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej i poprawy wyników finansowych. Ilościowy wolumen sprzedaży w roku 2004 był bliski maksymalnym zdolnościom produkcyjnym spółki a przychody netto grupy kapitałowej Dwory SA w roku 2004 po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard zł osiągając poziom 1 082 mln zł i wzrastając w stosunku do roku 2003 o 30 %. EBITDA grupy w 2004 roku wyniósł 133,6 mln zł, zysk operacyjny 71,7 mln zł, a zysk netto 54,4 mln zł.

  • Przychody netto ze sprzedaży po czterech kwartałach 2004 wyniosły 1,08 mld zł, wzrost o 30% w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r.
  • EBITDA wyniósł 133,6 mln zł (wzrost o 39 %) a zysk operacyjny 71,7 mln zł (wzrost o 101 %).
  • Zysk netto wzrósł o 153 % do 54,2 mln zł co oznacza przekroczenie prognoz finansowych o 4,2 mln zł

"Osiągnięta wcześniej sprawność organizacyjna w połączeniu z korzystną koniunkturą w branży petrochemicznej pozwoliły na dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawę naszych wyników finansowych. Ilościowy wolumen sprzedaży w roku 2004 był bliski maksymalnym zdolnościom produkcyjnym spółki a przychody netto grupy kapitałowej Dwory SA w roku 2004 po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard zł osiągając poziom 1 082 mln zł i wzrastając w stosunku do roku 2003 o 30 %. Dynamika 2004/2003 zysku operacyjnego osiągnęła poziom 201%, EBITDA 139%; a zysku netto 253%. Bardzo korzystnie przedstawiają się wskaźniki rentowności. Z optymizmem patrzymy także na rok 2005. Według prognoz branżowych firm konsultingowych ceny sprzedawanych przez spółkę produktów pozostaną wysokie. Koniunkturę powinny także wspierać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce oraz przepływ funduszy strukturalnych Liczymy, że dzięki tym wszystkim czynnikom możliwe stanie się osiągnięcie w tym roku równie korzystnych marż jak w roku 2004." - Zdzisław Ingielewicz, Prezes Zarządu Dwory S.A.

Spółka ma bardzo dobre perspektywy rozwoju zarówno w horyzoncie krótko jak i długoterminowym. W opinii Zarządu rok 2005 będzie kolejnym okresem dobrej koniunktury w przemyśle petrochemicznym. Według prognoz branżowych firm konsultingowych m.in. CMAI, ceny sprzedawanych przez spółkę produktów pozostaną wysokie, dzięki czemu możliwe stanie się osiągnięcie równie korzystnych marż jak w roku 2004. Duże zapotrzebowanie na produkty spółki wynikać będzie z utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz dobrej koniunktury na rynku europejskim. Członkostwo w Unii Europejskiej i przepływ funduszy strukturalnych pozostaną dodatkowymi czynnikami stymulującymi zapotrzebowanie w Polsce. Czynniki te sprzyjać będą osiągnięciu przez spółkę korzystnych wyników ekonomicznych w roku 2005.

źródło: Dwory.pl

Czytaj więcej:

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS
 

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS, EPS, PS, klejów i dyspersji

Polska