Dyrektywa Single Use Plastics w praktyce - PZPTS zabiera głos

Dyrektywa Single Use Plastics…

W mediach oraz przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych oraz mylących informacji na temat implementacji dyrektywy Single Use Plastics (SUP) w Polsce. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych - największa polska organizacja zrzeszająca interesariuszy z branży przetwórców tworzyw sztucznych, zabrał głos i zweryfikował, co na ten moment wiadomo na temat wejścia w życie przepisów oraz zakresu ich obowiązywania.

Według planów sformułowanych przez organy Unii Europejskiej w treści dyrektywy SUP, założenia wyrażone w akcie mają zostać wprowadzone do systemów prawnych państw członkowskich do 3 lipca 2021 roku. Choć znane są jej ogólne założenia i cele, wiele praktycznych aspektów jej stosowania wciąż pozostaje niewiadomą. 

Nowe reguły zależą przede wszystkim od regulacji krajowych, jakie zostaną przyjęte w celu realizacji postanowień Dyrektywy. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem stosownych rozwiązań prawnych. Najbliższe miesiące są kluczowe dla ustalenia, w jakim kierunku interpretacyjnym zdecyduje się pójść polski ustawodawca. Od tych decyzji będzie zależała wykładnia szerokich pojęć zawartych w treści dyrektywy na gruncie prawa polskiego. 

Dyrektywa swoim zakresem obejmuje zasadniczo konkretne grupy produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które zostały wymienione w treści aktu. 

- Jako Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych chcemy zdementować błędne przekonanie, że skutki wprowadzenia Dyrektywy SUP będą rozciągać się na wszystkie produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Najgłośniejsze postanowienie, dotyczące zakazu wprowadzania na rynek Unii Europejskiej produktów z tworzyw sztucznych, odnosi się jedynie do wąskiej grupy produktów, czyli: sztućców i talerzy jednorazowych, pojemników na żywność ''na wynos'' wykonanych z spienionego polistyrenu EPS oraz patyczków kosmetycznych i do balonów - wyjaśnia Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

Zakaz jest wiążący dla podmiotów, które po raz pierwszy wprowadzają produkt na rynek Unii Europejskiej (czyli producentów i importerów). W praktyce oznacza to, że hurtownicy oraz detaliści po wejściu w życie przepisów Dyrektywy SUP będą mogli swobodnie i bez żadnych ograniczeń wyprzedawać stany magazynowe. 

Więcej informacji związanych z implementacją Dyrektywy SUP w Polsce można znaleźć na stronie internetowej www.pzpts.pl oraz w materiałach informacyjnych dotyczących Dyrektywy SUP dostępnych do darmowego pobrania.